– 1. Jézus biztos célja Jeruzsálem, ahol a kereszten meghal érettünk (11), majd feltámad a halálból. Ez a hit: – a teljes perspektívát látva, Jézus Krisztus békességgel, kiegyensúlyozottan halad az úton. – 2.  Ennek éppen ellentéte a tíz leprásból álló csoport, akik reményvesztetten, céltalanul bolyonganak (12), hiszen betegségük miatt teljesen kiközösítve éltek (3Mózes 13,45–46). Jézus Krisztus nélkül ilyen az ember élete: – a bűn leprája sok nyomorúságot okoz nekünk, miközben elszakít bennünket Istentől, valamint egymástól. – 3. A reménytelenségnek csak az vethet véget, ha Isten kegyelméből beláthatjuk nyomorúságunkat, abból felkiáltunk, mégpedig az Úrhoz kiáltunk (13–14), aki meglát bennünket, és bajunkban megszólít (Zsoltárok 50,15). – 4. Először ugyan érthetetlen az, amit Jézus mond: „Menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak.” (14) A leprások talán ennivalót vártak vagy vigasztalást, esetleg azonnali gyógyulást; – ehelyett egy Igét kaptak, egy parancsot. Pedig a lényeg mindig ez: – kapok egy Igét, benne egy parancsot, amely elküld, kimozdít a holtpontról, feladattal bíz meg; – és az Istennek való engedelmesség közben történik a gyógyulás; – mindig menet közben.

Mikeás 6 

  1. dicséret

Szeptember 10. hétfő – A teljes igemagyarázat

 

(12) „…szembejött vele tíz leprás férfi…” (Lukács 17,11–19)

 

– 1. Jézus biztos célja Jeruzsálem, ahol a kereszten meghal érettünk (11), majd feltámad a halálból.

Ez a hit: – a teljes perspektívát látva, Jézus Krisztus békességgel, kiegyensúlyozottan halad az úton.

 

– 2.  Ennek éppen ellentéte a tíz leprásból álló csoport, akik reményvesztetten, céltalanul bolyonganak, hiszen betegségük miatt teljesen kiközösítve éltek (3Mózes 13,45–46).

Csoportosan koldultak, hogy a távolba valaki egy kosár ennivalót letegyen nekik.

Számkivetett, céltalan, reménytelen vándorlás volt az övék, amelynek a halál vetett véget (12).

Minden erőltetett, átvitt értelmezés nélkül mondhatjuk, hogy Jézus Krisztus nélkül ilyen az ember élete: a bűn leprája sok nyomorúságot okoz nekünk, miközben ez a „lepra” elszakít bennünket Istentől, valamint egymástól, amíg végül teljesen magunkra maradunk; – nem is beszélve arról, hogy ebben az állapotban a mennyből is ki vagyunk rekesztve.

 

– 3. A reménytelenségnek csak az vethet véget, ha Isten kegyelméből beláthatjuk nyomorúságunkat, abból felkiáltunk; – mégpedig az Úrhoz kiáltunk, aki meglát bennünket, és bajunkban megszólít (Zsoltárok 50,15).

Aki belátja nyomorúságát, és kiált az Úrhoz, az nem hiába teszi ezt, mert Jézus Krisztus ránk tekint, Igéjével megszólít bennünket.

Ahol Ő szól, ott mindig szabadulás történik (13–14).

 

– 4. Először ugyan érthetetlen az, amit Jézus mond: „Menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak.” (14)

Tudni kell ehhez azt, hogy a törvény szerint a paphoz akkor mehetett el egy leprás, ha már megtisztult, és a tisztulás tényét a pap megállapította.

A leprások talán ennivalót vártak, vagy vigasztalást, esetleg azonnali gyógyulást; – ehelyett egy Igét kaptak, egy parancsot.

Pedig a lényeg mindig ez: – kapok egy Igét, benne egy parancsot, amely elküld, kimozdít a holtpontról, feladattal bíz meg; – és az Istennek való engedelmesség közben történik a gyógyulás; – mindig menet közben.

Akkor is engedelmeskedni kell az Úrnak, ha az adott helyzetben nem értjük az Igét, mert most nem értjük, de majd menet közben megértjük (János 13,7).

Meg is tisztultak mind a tízen, mire odaértek (14).

 

– 5. Ezzel azonban nincs vége a történetnek.

A tíz meggyógyult emberből csak egy tért vissza Jézushoz, hálát adva, és hangosan dicsőítve az Istent.

Ráadásul ez az egy nem is zsidó volt, hanem az idegen samáriai.

Nem Jézusnak van szüksége arra, hogy hálát adjunk, hanem nekünk.

A hálaadás ugyanis naponta a hit kegyelmi ajándékából fakad.

Az az ember tud hálát adni minden nap, mindenért, aki nemcsak testileg, hanem üdvösségesen is meggyógyult; – nemcsak a testi, hanem a lelki leprából is megtisztult.

Ezt hangsúlyozza Jézus is, ennek az egynek: „Kelj fel, menj el, hited megtartott téged.” (15–19).

Szerző: refdunantul  2018.09.10. 04:00