TANÍTS IMÁDKOZNI! – 1. A tanítványok látták Jézust elvonultan imádkozni (1). Ekkor kérték, hogy tanítsa meg őket is imádkozni (1–2). Amit hitelesen látnak tőlünk, mert azt a „színpadon” kívül is áldottan tesszük; – az a legmaradandóbb ajándék és indítás másoknak; – az igaz kegyességet illetően különösen. Otthon mit látnak a szeretteink? – 2. Nem csak az Úri imádságot lehet imádkozni. Nem csak ezt imádkozzuk, de így imádkozzunk. Ezek a legfontosabb tartalmi elemei az imádságnak, ide gondolva a Máté evangéliumában olvasható zárást is (Máté 6,13): Isten megszólítása, szentsége, országa, akarata, gondoskodása, megbocsátása, szabadítása, dicsőítése. Mindegyiknek van ránk és embertásunkra irányuló, könyörgő vonatkozása (2–4). – 3. Az imádság meghallgatása kapcsán bizonyosságunk lehet. Hiszen az Úr bátran bíztatja arra tanítványait, hogy kérjenek Szentlelket, és Ő ad azoknak, akik a Szentlelket kérik (13). Aki pedig Szentlelket kapott, az nemcsak él, hanem hittel él, és aki hittel él, az nemcsak kér az Istentől, de mer és tud jól kérni.

Józsué 20

294. dicséret

Augusztus 6. hétfŐ – A teljes igemagyarázat

(1) „…valahol imádkozott, és miután bevégezte…” (Lukács 11,1–13)

 

TANÍTS IMÁDKOZNI!

 

– 1. A tanítványok látták Jézust elvonultan imádkozni (1).

Ekkor kérték, hogy tanítsa meg őket is imádkozni (1–2).

Amit hitelesen látnak tőlünk, mert azt „színpadon” kívül is áldottan tesszük; – az a legmaradandóbb ajándék és indítás másoknak; – az igaz kegyességet illetően különösen.

Otthon mit látnak a szeretteink?

 

– 2. Nem csak az Úri imádságot lehet imádkozni.

Nem csak ezt imádkozhatjuk, de így imádkozzunk!

Ezek a legfontosabb tartalmi elemei az imádságnak, ide gondolva a Máté evangéliumában olvasható zárást is (Máté 6,13): Isten megszólítása, szentsége, országa, akarata, gondoskodása, megbocsátása, szabadítása, dicsőítése.

Mindegyik elemnek van ránk és embertásunkra irányuló, könyörgő vonatkozása (2–4).

 

– 3. Az imádság meghallgatása kapcsán bizonyosságunk lehet.

Hiszen az Úr arra bíztatja tanítványait, hogy kérjenek Szentlelket, és Ő ad azoknak, akik a Szentlelket kérik (13).

Aki pedig Szentlelket kapott, az nemcsak él, hanem hittel él, és aki hittel él, az nemcsak kér az Istentől, de mer és tud jól kérni.

 

– 4. Fontos, hogy ebben a tanításban, a kérésekről szól hosszan a mi Urunk.

Bátran keressük az Urat, hittel kérjünk és zörgessünk, mert az Úr hallja, meghallja, és az Ő tökéletes, javunkat szolgáló akarata szerint teljesíti kéréseinket.

Az Úr megkeresése a lényeg!

Ő majd „lefordítja” kéréseinket.

A Szentlélek indít erre a bátor és konkrét zörgetésre.

Erre a megkeresésre, kéréseink megfogalmazására nekünk van szükségünk, nem Őneki, hiszen az Úr mindent tud rólunk (Zsoltárok 139,4).

A kérésben mindig ott van a hiány megnevezése is, vagyis a bűnvallás; – az Úr elé járulásban a pedig a leborulás.

Az Úr mindig csak üdvösséges jót ad gyermekeinek, ha megkeresik Őt.

Ha mi gonosz létünkre tudunk jót adni gyermekeinknek, hát akkor Ő, a tökéletes jóság, mennyivel inkább cselekedheti ezt velünk (11–12).

 

– 5. Mindenkor imádkozhatunk! (1Thesszalonika 5,17)

A kenyeret kérő barát éjszaka ver fel egy másik családot a „szükséges” miatt, és ha másért nem, tolakodása miatt adnak neki, csak menjen már el (5–8).

Urunk elé mindig odajárulhatunk, tolakodás nélkül.

Jézus mindenkor imádkozott, és imádkozva élt.

Amikor azt olvassuk, hogy befejezte az imádságot, itt az a görög szó szerepel, hogy „pauzát” tartott, vagyis ebben ott van a folyamatosság.

Ő állandó kapcsolatban volt az Atyával.

Mi is élhetünk ezzel.

Szerző: refdunantul  2018.08.06. 04:00