Azért néha úgy MEGMAR EGY-EGY „KÍGYÓ”, „skorpió”, hogy csak később kapok észbe, amikor már nagyon fáj, és zsibbad a szívem, az életem tőle (19). Sokszor keresztyén testvér mar. Valójában nem ő támad, hanem a gonosz (Efezus 6,12). Sajnos, én sem vagyok különb. Már zsigerből visszamarok. Nem jó ez így. – 1. Hatalmat adott nekünk az Úr! Ez a hatalom azonban nem a mi hatalmunk, hanem az Úr Jézus Krisztus hatalma. Az Úr Jézus Krisztus hatalma megváltó hatalom. A miénk pedig szolgáló hatalom. – 2. Jézus Krisztus feltámadása, ezzel a megváltó hatalommal, legyőzte a halált, a gonoszt, minden „kígyót, skorpiót”, minden ártó ellenséges hatalmasságot (18). – 3. Igen, Jézus hatalmat adott nekünk minden „skorpió” felett. Ez többet jelent, mint tényleges győzelmet a „skorpiók” felett. Ez azt jelenti, hogy belémmarhatnak a „skorpiók”, bele is halhatok, és mégsem veszhetek el, megtart az én Uram. Semmi sem árthat azoknak, akiknek a feltámadott Jézus Krisztus az Uruk (19). Pont ezt hangsúlyozza Jézus Krisztus a dicsekvő tanítványoknak (20).

Józsué 16

499. dicséret

(20) „…nevetek fel van írva a mennyben.” (Lukács 10,17–20)

Azért néha úgy MEGMAR EGY-EGY „KÍGYÓ”, „skorpió”, hogy csak később kapok észbe, amikor már nagyon fáj, és zsibbad a szívem, az életem tőle (19).

Sokszor keresztyén testvér mar.

Valójában nem ő támad, hanem a gonosz (Efezus 6,12).

Sajnos, én sem vagyok különb.

Már zsigerből visszamarok.

Nem jó ez így.

 

– 1. Hatalmat adott nekünk az Úr!

Ez így van.

Ez a hatalom azonban nem a mi hatalmunk, hanem az Úr Jézus Krisztus hatalma.

Ezért mi csak alázattal élhetünk ezzel a hatalommal.

Ez a hatalom szolgáló, gyógyító, Istent dicsőítő, az embereket gyámolító hatalom.

Az Úr Jézus Krisztus hatalma megváltó hatalom.

A miénk pedig szolgáló hatalom.

 

– 2. Jézus Krisztus feltámadása, ezzel a megváltó hatalommal, legyőzte a halált, a gonoszt, minden „kígyót, skorpiót”, minden ártó ellenséges hatalmasságot; – mindazokat, akik nem szolgálnak, hanem rombolóan uralkodnak mindenütt.

Jézus Krisztus végérvényesen legyőzte a gonoszt, és minden ártó hatalmat.

A világ ellensége lezuhant, összetört, hatalma megtört.

A hit szeme ezt olyan világosan látja, mint a villámlást az égboltozaton. (18).

 

– 3. Jézus Krisztus tanítványai azonban szolgáló hatalmat kaptak.

Ez a hatalom nem egyenlő az Úr hatalmával.

Visszatetsző az a dicsekvés, és gyanús, amellyel a tanítványok visszatérnek, és harsogó örömmel jelentik, hogy az ördögök is engedelmeskednek nekik.

Persze a tanítványok ügyesen betartják az előírt „teológiai játékszabályokat”, látszólag alázatosak, az Úr nevére hivatkozva beszélnek hatalmukról (17).

 

– 4. Igen, Jézus hatalmat adott nekünk minden „skorpió” felett.

Ez többet jelent, mint tényleges győzelmet a „skorpiók” felett.

Ez azt jelenti, hogy belémmarhatnak a „skorpiók”, bele is halhatok, és mégsem veszhetek el, megtart az én Uram.

Semmi sem árthat azoknak, akiknek a feltámadott Jézus Krisztus az Uruk (19).

Pont ezt mondja Jézus Krisztus a dicsekvő tanítványoknak: ne a látványos győzelmeknek, a diadalmas keresztyénségnek örüljenek, és ne is erre törekedjenek, hanem annak örüljenek, hogy helyük van a mennyben (20).

Isten dicsőségét, a nekik adott krisztusi hatalmat is így tudják szolgálva tovább adni a világ sokféle nyomorúságában; – és közben adathatnak a rajtuk túlmutató csodák is.

Szerző: refdunantul  2018.08.02. 04:00