A MEGSZÁLLOTTSÁG NYOMORÚSÁGÁT gyakran állítják elénk az evangéliumok. Nem véletlenül. – 1. A megszállottság valóban a leggyakoribb, gyógyíthatatlan betegség. Sokkal több a megszállott közöttünk, mint ahogy azt elgondolnánk. Mennyi megszállott van. Mennyi szenvedés van ezen a világon. – 2. Az evangélium részletes leírást ad. A gonosz gyötör, megragad, megráz, a földre taszít, leteper és tajtékzik, kiált az életünk: belül, vagy kívül, vagy mindkét módon. Akit meggyötör, az többé nem önmaga. A gonosz nem ereszt, nem akar távozni! (39–42) Ha valakinek az egyetlen fia lesz beteggé, az joggal kétségbe ejti a szülőt is (38). – 3. A tanítványok nem tudták meggyógyítani a beteg fiút. Ma sem tudjuk gyógyítani a megszállott nyomorúságot. Mi végképpen tehetetlenek, hitetlenek, elfajultak vagyunk ehhez (40). Kár kegyes showműsort rendezve hazudni ebben. – 4. De a mi Urunk hatalmasabb a gonosznál, legyőzte azt! Ezért egyet tehetünk! Őhozzá, az Úr Jézus Krisztushoz fordulunk, mint ahogy a beteg fiú apja tette ezt, hogy könyörüljön ma is a megszállott életek sokaságán. Őhozzá fordulunk, mindent Őtőle, a feltámadott Úrtól várunk (43).

Józsué 10,28–43

28. zsoltár

 

Július 27. péntek – A teljes igemagyarázat

(39) „…rázza, és tajtékzik, nehezen távozik tőle, miután gyötörte.” (Lukács 9,37–45)

 

A MEGSZÁLLOTTSÁG NYOMORÚSÁGÁT gyakran állítják elénk az evangéliumok. Nem véletlenül.

 

– 1. A megszállottság valóban a leggyakoribb, gyógyíthatatlan betegség.

Sokkal több a megszállott közöttünk, mint ahogy azt elgondolnánk.

Ez az állítás még úgy is igaz, hogy az átvitt értelemben vett megszállottakat: az egy gondolat, egy rögeszme, egy eszme, egy ügy, valamilyen munka vagy testiség, vagy érzelem megszállottjait most nem sorolom ide; – pedig ezek is a gonosz hatalma alatt állnak mind, és emberileg gyógyíthatatlanok.

Én már egyet sem próbálok meggyőzni közülük. Emberileg reménytelen.

De rajtuk kívül is, csak a konkrét lelki betegeket, és emiatt testi tünetekben szenvedőket ide sorolva, mondhatjuk, hogy sokan vannak a megszállottak.

Mennyi megszállott van.

Mennyi szenvedés van ezen a világon.

 

– 2. Az evangélium részletes leírást ad.

A gonosz gyötör, megragad, megráz, a földre taszít, leteper és tajtékzik, kiált az életünk: belül, vagy kívül, vagy mindkét módon.

Akit meggyötör, az többé nem önmaga.

A gonosz nem ereszt, nem akar távozni! (39–42)

Tudjuk, hogy az illetőt elszenvedve, mert ez a beteg környezetének is megpróbáltatás, nem őt magát szenvedjük el, hanem a gonoszt.

Ha valakinek az egyetlen fia lesz beteggé, az joggal kétségbe ejti a szülőt is (38).

 

– 3. A tanítványok nem tudták meggyógyítani a beteg fiút.

Ma sem tudjuk gyógyítani a megszállott nyomorúságot.

Mi végképpen tehetetlenek, hitetlenek, elfajultak vagyunk ehhez (40).

Kár kegyes showműsort rendezve hazudni ebben.

 

– 4. De a mi Urunk hatalmasabb a gonosznál, legyőzte azt!

Ezért egyet tehetünk!

Őhozzá, az Úr Jézus Krisztushoz fordulunk, mint ahogy a beteg fiú apja tette ezt.

Őhozzá imádkozunk, hogy könyörüljön ma is a megszállott életek sokaságán.

Őhozzá fordulunk, mindent Őtőle, a feltámadott Úrtól várunk, elnémulva az Ő isteni nagyságán, mint egyetlen Szabadítónk, egyetlen esélyünk irgalmán (43).

Szerző: refdunantul  2018.07.27. 04:00