Jézus átvirrasztotta, végig imádkozta az éjszakát, mielőtt az Őt követő sokaságból kiválasztotta tizenkét tanítványát, akik Isten küldöttei lesznek az Ő országának építésében. Jézus azért imádkozott, hogy választása Isten akaratával találkozzon, megváltó küldetésével összhangban. Ha Őneki ennyit kellett imádkozni ezért, hát akkor nekünk, akik olyan gyakran hivatkozunk az Isten akaratára, miközben csak a saját gyarló akaratunkról van szó (12). Jézus sokféle ember közül választotta ki tanítványait (15). Nem az alkalmasságuk tette őket apostolokká (2Korinthus 3,5), hanem Isten kiválasztó kegyelme, valamint az az út, amelyet az Atya Jézus Krisztusnak kijelölt, az ember megváltása, üdvössége érdekében (16). Sokakból választotta ki „ezeket”, de nem azért mert „ezeket” jobban szerette, hanem hogy felhasználja őket sokakért. Az elkülönítés mindig azért történik, hogy megerősödve sokak felé nyithassunk, mint ahogy a szív azért húzódik össze, hogy aztán kilökhesse magából az éltető vért a test minden sejtje felé.

3Mózes 19

495. dicséret

* A teljes igemagyarázat:

1.

Jézus átvirrasztotta, végig imádkozta az éjszakát, mielőtt az Őt követő sokaságból kiválasztotta tizenkét tanítványát, akik Isten küldöttei lesznek az Ő országának építésében.

Jézus azért imádkozott, hogy választása Isten akaratával találkozzon, megváltó küldetésével összhangban.

Ha Őneki ennyit kellett imádkozni ezért, hát akkor nekünk, akik olyan gyakran hivatkozunk az Isten akaratára, miközben csak a saját gyarló akaratunkról van szó (12).

2.

Jézus sokféle ember közül választotta ki tanítványait, mert volt ott tanultabb és tanulatlan, voltak halászok és vámszedők, de radikálisan hazafias pártból valók is (15).

Nem az alkalmasságuk tette őket apostolokká (2Korinthus 3,5), hanem Isten kiválasztó kegyelme, valamint az az út, amelyet az Atya Jézus Krisztusnak kijelölt, az ember megváltása, üdvössége érdekében; – és ebben még az áruló Júdás is kihangsúlyozott tanítvány (16).

3.

Sokakból választotta ki „ezeket”, de nem azért mert „ezeket” jobban szerette, hanem hogy felhasználja őket sokakért, és azok is tanítványai lehessenek.

Az elkülönítés mindig azért történik, hogy megerősödve sokak felé nyithassunk, mint ahogy a szív azért húzódik össze, hogy aztán kilökhesse magából az éltető vért a test minden sejtje felé.

Az apostolság egy üdvtörténeti korszak ajándéka.

Mi más üdvtörténeti korszakban vagyunk.

Egykori és mai tanítványai csak azért vagyunk, hogy hirdessük és éljük Jézus Krisztus evangéliumát, vagyis azt, hogy Isten szereti az embert, és örök életet ajándékozott neki.

Ez a hír felülír minden mást, de ennek szolgálata is.

Szerző: refdunantul  2018.07.04. 04:00