HOGYAN ÉRTÉKELÜNK VALAKIT? – 1. Manassé, a déli országrész királya igen hosszú időt kapott az Úrtól. Életünk ideje Isten kezében van (Zsoltárok 31,16), lehet rövidebb vagy hosszabb; – ezek emberi lépték szerinti megítélések. A fő kérdés, hogy mire használjuk az Istentől kapott időt? – 2. Manasséről csak rosszat jegyez fel ez az igeszakasz. Azt is mondhatnánk, hogy mindenkinél gonoszabb, hitetlenebb uralkodó képe áll előttünk. – 3. Sok rosszat el lehet mondani egy emberről. Itt azonban nem olvasunk arról, amiről a 2Krónikák 33,10–17 verseiben olvashatunk, miszerint Manassé a prófétai figyelmeztetésre megtért, és visszaállította az élő Isten tiszteletét. – 4. Isten az, aki mindent lát, mindent tud. Ő ismer bennünket igazán. Ő nem egyoldalúan értékel minket, és kegyelme által az utolsó pillanatban is megmenthet az üdvösségnek. Ezért lehet ugyan véleményünk emberekről, sőt kaphattuk a lelkek megítélésének képességét is (1János 4,1). Da végső szót mindig az Úr mondja ki. Az Úr irgalma pedig nagy (Zsoltárok 103,8).**

Róma 13,11–14

487. dicséret

* A teljes igemagyarázat:

HOGYAN ÉRTÉKELÜNK VALAKIT?

– 1. Manassé, a déli országrész királya igen hosszú időt kapott az Úrtól.

Ez önmagában nagy ajándék.

Manassé 55 évig uralkodhatott Jeruzsálemben.

Életünk ideje Isten kezében van (Zsoltárok 31,16), lehet rövidebb vagy hosszabb; – ezek emberi lépték szerinti megítélések.

A fő kérdés, hogy mire használjuk az Istentől kapott időt?

– 2. Manasséről csak rosszat jegyez fel ez az igeszakasz.

Azt is mondhatnánk, hogy mindenkinél gonoszabb, hitetlenebb uralkodó képe áll előttünk.

Ő volt az, aki az Ezékiás király által, tiszta istenhitében is megerősített országot visszataszította a hitetlenség szakadékába.

Ez önmagában nagy bűn, lerombolni azt, amit előttünk Istentől vezérelt jószándékkal felépítettek.

Még nagyobb bűn, ha azt romboljuk le, amit élő, küldetéses hitben építettek fel előttünk.

Manassé király minden rosszat elkövetett, amit csak el lehet követni: – visszaállította az összes bálványt (1–3); – az utolsó idők jeleként megszentségtelenítette a templomot (4–5), ahova szintén bálványszobrot helyezett (Máté 24,15); – a leggaládabb bálványimádást is elkövette, amikor fiát is elégette áldozatul, és mindenféle varázslás, jelmagyarázás, halottidézés és jövendőmondás bűnébe esett (6); – nem is beszélve a sok ártatlan áldozatról, akikkel saját népét megtizedelte (19).

A mi gonosz istentelenségünk miatt sokan szenvedhetnek.

– 3. Sok rosszat el lehet mondani egy emberről.

Ma már alaptalanul is kiváló lehetőségek kínálkoznak erre.

Manassé király esetében minden vád igaz, amiről itt olvasunk.

Nem véletlenül figyelmeztették a próféták őt és népét.

Döbbenetes képet használ az Ige az ítéletre (13): Isten úgy végez Jeruzsálemmel, ahogy kitörlik a tálat és kitörölve leborítják azt, vagyis többé nem tehetnek bele semmit, értelmetlenné, haszontalanná, hiábavalóvá lesz.

Ez a kép annak láttatása, hogy eltaszítja népét magától az Úr (14).

Itt azonban nem olvasunk arról, amiről a 2Krónikák 33,10–17 verseiben olvashatunk, miszerint Manassé a prófétai figyelmeztetésre megtért, és visszaállította az élő Isten tiszteletét.

– 4. Isten az, aki mindent lát, mindent tud!

Ő ismer bennünket igazán.

Ő nem egyoldalúan értékel minket, és kegyelme által az utolsó pillanatban is megmenthet az üdvösségnek.

Ezért lehet ugyan véleményünk emberekről, sőt kaphattuk a lelkek megítélésének képességét is (1János 4,1).

De a végső szót mindig az Úr mondja ki.

Az Úr irgalma pedig nagy (Zsoltárok 103,8).

** Hozzáfűzés az igemagyarázathoz:

Manassé, Júda királya (Kr. e. 697–642 uralkodásának ideje 55 év) = Ézsaiás, Náhúm próféták működése.

Ámón, Júda királya (Kr. e. 642–640 uralkodásának ideje 2 év).

Szerző: refdunantul  2018.06.04. 04:00