TŐMONDATOS ÜZENETEK, TOVÁBBGONDOLÁSRA… – Salamon ugyan szerette az Urat (3), de azért kitekingetett másfelé is: elveszi a fáraó leányát, először a palotáját építi, egyébként is a látványos építkezésekre koncentrál, jó önmenedzser volt, népszerű, megnyerő... (1–3). – Salamont megszólította az Úr, éppen a gibeóni áldozóhalmon, és beleszólt az életébe (4–6), mert nem lehet kétfelé tekingetni (Máté 6,24). – Salamon ezer állatot áldozott, felfoghatatlan vérfürdő; más szenved miattunk… Mennyi bűn, hogyan lehet megelégíteni az Istent, és megnyugodni, vétkeinktől megszabadulni? (4) – Salamont már megszólította az Úr, amikor kért. Ez az Úr Lelke által vezetett kérés: kegyelmi állapot. Jó, ha döntő helyzetekben nem mi szólunk (Márk 13,11). – Salamon Istennek engedő értelmes, hívő szívet, életet kért. Ez elég! Ez kell! Minden egyéb adathat ráadásként (Máté 6,33). Nem kell hosszú élet, nem kell a gazdagság és a hatalom, nem kell az ellenség pusztulása… (10–14).

2Korinthus 6,1–10

270. dicséret

* A teljes igemagyarázat:

TŐMONDATOS ÜZENETEK, TOVÁBBGONDOLÁSRA…

– Salamon ugyan szerette az Urat (3), de azért kitekingetett másfelé is: elveszi a fáraó leányát, először a palotáját építi, egyébként is a látványos építkezésekre koncentrál, jó önmenedzser volt, népszerű, megnyerő... (1–3).

– Salamont megszólította az Úr, éppen a gibeóni áldozóhalmon, és beleszólt az életébe (4–6), mert nem lehet kétfelé tekingetni (Máté 6,24).

Woody Allen Match Point című filmje, és szinte minden alkotása, döbbenetes lazasággal mutatja be az ember mindig, mindenben kétfelé sántikló, parázna természetét.

– Salamon ezer állatot áldozott, felfoghatatlan vérfürdő; más szenved miattunk…

Mennyi bűn, hogyan lehet megelégíteni az Istent, és megnyugodni, vétkeinktől megszabadulni? (4)

– Salamont már megszólította az Úr, amikor kért.

Ez az Úr Lelke által vezetett kérés: kegyelmi állapot.

Jó, ha döntő helyzetekben nem mi szólunk (Márk 13,11).

– Salamon így elismerte alkalmatlanságát, fiatalságát, tapasztalatlanságát, a közügyekben való járatlanságát, a feladat nagyságát, hitetlenségét, lényegi dolgokban, jóban és rosszban való vakságát (6–9).

– Salamon Istennek engedő értelmes, hívő szívet, életet kért.

Ez elég!

Ez kell!

Minden egyéb adathat ráadásként (Máté 6,33).

Nem kell hosszú élet, nem kell a gazdagság és a hatalom, nem kell az ellenség pusztulása (10–14).

– Salamon a kijelentés után, valóban leroskadt az Úr oltára előtt, majd örömmel adott hála–lakomát munkatársainak (15).

Aki hisz, az megbecsüli hűséges „munkatársait”!

Tudni megköszönni; – nagy dolog!

– A hit a hétköznapok bonyolult élethelyzeteiben vizsgázik, ahol a másikat a saját bőrének „megcsípésével” kell felébreszteni.

Saját bőréért feleszmél az ember (Jób 2,4), mint ahogy a két parázna asszony is, önző, léha veszekedéséből felébred.

Lásd: gyerekek, életek veszhetnek el, ha nem ébredünk… (16–28).

Szerző: refdunantul  2018.04.12. 04:00