Egy ponton túl már nincs másra szükség, csak erre, legyünk bárkik. – 1. Ekkor jusson eszünkbe, hogy olyan Urunk van, aki feltámadt a halálból, legyőzte a halál minden bilincsét, hogy mi is éljünk általa (8-10). – 2. Aztán ebben a bizonyosságban napról napra erősödhetünk,…

Szerző: refdunantul  2017.02.05. 04:00

Bizonyosság, reménység és öröm hatja át az apostol szavait, pedig fogságban szenved, amit felvállalt az evangéliumért (8). Megszégyenítő ez a körülményektől független reménység ránk nézve, akik annyit panaszkodunk, az egyházzal és saját ügyeinkkel kapcsolatban is. Pedig…

Szerző: refdunantul  2017.02.04. 04:00

Földi életünknek csak akkor van értelme, ha azt a Krisztus Jézusban nyert örök élet ígéretének távlata szerint éljük meg (1). Így lehet áldássá ez a földi élet is. – 1. Így lehetnek igaz testvéreink, munkatársaink, bajtársaink (Filippi 2,25), mint Pálnak Timóteus, akikben…

Szerző: refdunantul  2017.02.03. 04:00

– 1. Isten embere kerüli azt a tévedést, miszerint a megváltás evangéliuma valamiféle társadalmi reform lenne csupán, amely ebben a világban gyarló módon mindig csak úgy működik, hogy úr és szolga helyet cserél, vagy pedig a határtalan szabadság mindenkit „rabszolgává”…

Szerző: refdunantul  2017.02.02. 04:00

A mai igeszakasz első két versére figyelünk csak. Ravasz László magyarázatánál pontosabban nem lehet ezt a nehéz témát helyére tenni. „ – 1. A rabszolgák megtérésével és a gyülekezetbe való felvételével gyakorlati kérdések állottak elő. Más és más lett a helyzet…

Szerző: refdunantul  2017.02.01. 04:00

Ha alaposabban vesszük szemügyre a bibliai tisztségeket, valójában egy tisztséget nevezhetünk meg (22).* Ez a presbiteri tisztség volt, amely munkájuk szerint négy területre „szakosodott” (17): igehirdető (püspök), tanító (professzor), kormányzó (ez a tényleges értelemben…

Szerző: refdunantul  2017.01.31. 04:00

Az „özvegyek” közé felvettek egyházi tisztségviselőnek számítottak. Az apostol által felsorolt követelmények szerint azok lehettek e tisztségben szolgálatot végzők, akik hatvan évnél idősebbek, előéletük mintaszerű, korábban jó hitvesek, gondos anyák voltak, valamint…

Szerző: refdunantul  2017.01.30. 04:00