A TEREMTÉS KARÁCSONYI EVANGÉLIUMA. – 1. „Kezdetben”, azaz mindenek előtt és mindenek fölött az örökkévaló Isten áll, aki Lelke által világot, életet teremet, hogy Lényének lényegét, az élet örömét megossza a világgal, megossza velünk. A teremtéstörténet…

Szerző: refdunantul  2017.12.24. 04:00

BETEGSÉG IDEJÉN… – 1. Amíg „betegen” az Úrra várunk két nagy kiváltságunk van: az imádság és a testvéri közösség (Ravasz László). Mindannyian „betegek” vagyunk, szükségünk van az Úrra és egymásra, hogy a beteges szomorúság örömre forduljon. Az éneklés is…

Szerző: refdunantul  2017.12.23. 04:00

AZ ÚR ELJÖVETELE. Jó tudni, hogy a mi Urunk visszajön és teljessé teszi rajtunk a megváltás művét (7a). – 1. Az Úr eljövetele közel van (8), noha a napot és az órát senki sem tudja (Máté 24,36). De a tény megerősíti a szívünket: Ő jön! Mi még tesszük a dolgunkat, de Ő…

Szerző: refdunantul  2017.12.22. 04:00

Lefordítom a jóléti társadalmak nyelvére a mai Igét. „JAJ”, NEKÜNK MA IS, hiszen a „túlzott jólét”, az általános gazdagság veszélyes (1). – 1. Egyrészt nem tudjuk azt mondani, hogy elég, nem kell több, vagyis telhetetlenné tesz (3b). – 2. Másrészt a jólét zsugorivá…

Szerző: refdunantul  2017.12.21. 04:00

MINDEN KEGYELEM. – 1. Dicsekvésre, elbizakodottságra nincs okunk, mert a dicsekvő a maga érdemének, erejének tud be mindent. Ez a dicsekvés azért gonosz, mert magának hazudja azt, ami nem az övé, de amiből mégis kap (16). Ez a dicsekvés úgy „kereskedik”, mintha örök élete…

Szerző: refdunantul  2017.12.20. 04:00

ISTEN MEGMENT, MEGTART, EGYÉBKÉNT ELVESZÜNK. – 1. Nincs igaz ember egy sem (Róma 3,1–10). Isten tökéletes törvénye mindenkit halálra ítél. Nézz csak bele Jézus Hegyi Beszédének tükrébe (Máté 5–7), amely a törvény summáját, a Tízparancsolat „lelkét”, lényegét…

Szerző: refdunantul  2017.12.19. 04:00

ISTEN KEGYELME. – 1. Milyenek vagyunk? Isten népe is? Viszálykodás, irigység, harc, gyilkos indulat mind az önzésből fakad; – mert a magunk erejéből akarunk célt érni, hogy kívánságainkat elérjük, és élvezhessük az életet, ahelyett, hogy kérnénk az Úrtól, és Ő adja azt,…

Szerző: refdunantul  2017.12.18. 04:00