EZ A BIBLIAI ANTROPOLÓGIA LÉNYEGE. – 1. A Biblia világosan kimondja, hogy az emberben önmagától nincs semmi jó. Az ember egyéni és közösségi értelemben egyaránt romlott, teljesen gonosz (Róma 3,10). Az ember mindent az érdekei alapján cselekszik és szemlél, még az egyházban, a…

Szerző: refdunantul  2017.08.20. 04:00

Ahogy telnek az évek, egyre TÜRELMETLENEBBEK leszünk. A hitéletben is jelen van ez a nyomorúság. Egyre izgatottabban és sóhajtozva várjuk üdvösségünk beteljesedését. Az Úr elkészítette már a legfőbb „jót”, az üdvösséget, de még egy kicsit érleli és tartogatja azt,…

Szerző: refdunantul  2017.08.19. 04:00

TÉNYLEG MEGTALÁLTUK A MEGVÁLTÓT? Mik a biztos jelei ennek? – 1. Követni Jézust (37), Az Ő közelében lenni mindig (38–39), Őrá tekinteni (36), vagyis Igéjét hallgatva, mindent Őtőle várni. – 2.  Kimozdulni a „fügefa alatt hűsölő, önző életélvezet” nyugalmából…

Szerző: refdunantul  2017.08.18. 04:00

Nem ő volt a világosság, mondja az Ige Keresztelő Jánosról, de JÉZUS KRISZTUS VILÁGOSSÁGÁRÓL KELLETT BIZONYSÁGOT TENNIE (1,8) – 1. Nem Keresztelő János volt a Krisztus. Az ő ítéletes szava, szigorúsága, morózus prófétai alkata áldott útkészítés volt, egy olyan világban,…

Szerző: refdunantul  2017.08.17. 04:00

JÁNOS EVANGÉLIUMÁNAK KEZDETE A KEZDETRŐL (ÉS A VÉGRŐL) MÁR ELEVE ÖRÖMHÍR. – 1. Egyrészt azért, mert János nem engedi a felesleges spekulálást, meghatározva ezzel a gyarló emberi értelem végességét. Ezért az emberi bölcselkedés helyébe az isteni kijelentés…

Szerző: refdunantul  2017.08.16. 04:00

ISTEN LELKE MUNKÁL, MEGAJÁNDÉKOZ! – 1. Bátorságot ad: Isten Igéje bátorítja a prófétát, és rajta keresztül a lelki és a vallási vezetőt, és a teljes népet, hogy legyenek bátrak a szolgálatban, mert velük van az Úr (1–6). – 2. Reménységet ajándékoz: Isten temploma, az…

Szerző: refdunantul  2017.08.15. 04:00

ELGONDOLKODTATÓ ADATTAL SZEMBESÜLTEM A NAPOKBAN. – 1. Munkálkodásunk érdemi része tíz százalék alatt van, a többi kilencven százalék ezek hátterét, adminisztrálását, reklámozását, ügyintézését teszi ki. Valóban egy halálosan fárasztó, „túlfeszített semmittevés”…

Szerző: refdunantul  2017.08.14. 04:00