A Rómeó és Júliában döbbenetes az a jelenet, ahogy Lőrinc barát, látva a sirboltban a két fiatal tragédiáját, kétségbeesve rohan el: „Én nem merek maradni!” A hit embere fut, nemhogy segíteni nem tud, de még az együttérzés, A RÉSZVÉT BÁTORSÁGA sincs meg benne, ahogy…

Szerző: refdunantul  2017.06.11. 04:00

A JÓZAN KEGYESSÉG RIDEG DIADALA – ez Elifáz beszéde. – 1. A mindig tipp-topp, „steril” emberek gőgös közönye ez, akiknél mindig minden rendben van; – legalábbis látszólag. Ehhez járul még a hit: és az egész maga a „tökély”. Ezek felülről néznek mindent. Ostobának…

Szerző: refdunantul  2017.06.10. 04:00

AZ EMBERTELEN KEGYESSÉGRŐL. – 1. A barátok eredetileg vigasztalni jöttek, de Elifáz első szemrehányó mondataiból kiderül, hogy nem vigasztalás lesz itt, hanem vitatkozás. Sajnos azóta is ez a helyzet, mert ma is jobban tudunk vitatkozni, mint vigasztalni. – 2. Elifáz a korabeli…

Szerző: refdunantul  2017.06.09. 04:00

Jób KIFAKADÁSÁBAN IS HÍVŐ EMBER MARAD, aki mindvégig bízik Urában (1–2). – 1. Jób nem azt kérdezi, hogy miért szenved, hanem azt, hogy miért nem halt meg mindjárt a születésekor, hiszen mi értelme van kínokkal terhelt életének (3–10). Az akkori halálértelmezés szerint a…

Szerző: refdunantul  2017.06.08. 04:00

JÓB SZENVEDÉSEINEK HÁTTERÉRŐL mi, olvasók sokkal többet tudunk, mint maga Jób. Isten Igéjéből mindig ez a „több”, életünk tágasabb, végső összefüggése tárul elénk (1–6). – 1. Jób hite rendületlenül vallja, hogy Isten eddig jót adott, most valamiért rosszat ad, de a…

Szerző: refdunantul  2017.06.07. 04:00

MI A HIT? – 1. Lehetséges-e igen nagy nyomorúságokban is megállni a hitben? Lehetséges-e akkor is hinni, ha a hitéletünkben „nem az üzleti szemlélet” érvényesül, miszerint hiszek Istenben, előírt parancsait megtartom, látványosan nem hágom át azokat, tehát jár nekem a…

Szerző: refdunantul  2017.06.06. 04:00

AZ ISTENI KEGYELEM OKÁN VAN MINDENÜNK. Ez pünkösdi felismerés. – 1. Jób istenfélő, tetten érhető bűnöktől mentes, feddhetetlen, kegyességét gyakorló ember volt. Ennek jeleként az Úr gazdagon megáldotta Jób életét: népes családdal, vagyonnal, tekintéllyel (1–5). – 2. A…

Szerző: refdunantul  2017.06.05. 04:00