MENNYIRE RENDÜLHET MEG EGY „KIRÁLY”? – 1. A „király” is ember. Most Dávid számára a bánat és a gyász ideje jött el. Bement a belső szobájába, és keservesen sírt, hangosan meghalt fia nevét emlegetve. A „királynak” is joga van arra, hogy legalább a belső szobájában…

Szerző: refdunantul  2017.05.21. 04:00

A HÍRNÖKÖKRŐL! – 1. Két hírnök is viszi a hírt Dávidnak. Versenyt futnak, Achimaac és egy névtelen etiópiai küldött. Akkor menjünk, ha küldenek! (19–23). – 2. De amikor Achimaac odaért, nem mondott semmit, csak általánosságokat (28–30). Minek ment, minek szólt? Jaj a…

Szerző: refdunantul  2017.05.20. 04:00

ILYEN AZ ISTEN KEGYELME: megérdemelnénk a végső büntetést, és az Isten szándéka mégis az, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen (János 3,16). Dávid szeretete a saját atyja ellen lázadó fia iránt csak „előképe” Isten szeretetének (1–5), amit Ő egyszülött…

Szerző: refdunantul  2017.05.19. 04:00

A HÍR, AZ INFORMÁCIÓ HATALOM – mondogatjuk gyakran, és élvezzük is, ha adott helyzetben mi több „információval”, „tudással” rendelkezünk a másiknál.* – 1. Sok kérdés vetődik fel itt. – Kedves-e Istennek, híreket vinni a másikról? – Tudunk-e inkább hallgatni,…

Szerző: refdunantul  2017.05.18. 04:00

Nincs olyan ember, akit a SAJÁT HIÚSÁGÁVAL ne lehetne megfogni. – 1. A hívő embert ez mindig imádságra és alázatra inti, nem pedig hiúságának kegyes leplezésére, mert nincs ennél visszataszítóbb.* – 2. Ebben az igerészben is, Absolont, és annak tanácsadóját, Ahitófelt, a…

Szerző: refdunantul  2017.05.17. 04:00

MENNYI NYOMORÚSÁGOT OKOZOTT DÁVID VÉTKE BETSABÉVAL. – 1. Csak sorolom ezeket. – Simei vérengző gyilkosnak kiáltotta ki Dávidot (5–14); – saját fia, Absolon ellene lázadt (15), és bement apja másodfeleségeihez (20–23), mert ez is a büntetés része volt (12,11–12); –…

Szerző: refdunantul  2017.05.16. 04:00

ILYEN EZ A HASADT VILÁG! Folytassuk a tegnapi gondolatokat. – 4. Saul unokáját, Mefibósetet nemhogy nem bántotta, hanem komolyan felkarolta Dávid, az új király (9. fejezet). Most Mefibóset szolgájától, Cibától kell meghallania Dávidnak, hogy Mefibóset, az alkalmas pillanatot látva…

Szerző: refdunantul  2017.05.15. 04:00