Nehéz ez a helyzet! – 1. Mintha teljesen elölről kellett volna kezdeni mindent. Isten népének területe, mintha a kis Benjámin törzsének területére csökkent volna le, azon belül is Gilgál városára (1-4), a Jordántól nyugatra, Jerikó közelében, ahol először léptek az Ígéret…

Szerző: refdunantul  2017.03.12. 04:00

Sámuel elvégezte szolgálatát. – 1. Üres kézzel teszi le feladatát, vagyis nem terheli szolgálatban eltöltött éveit nyilvánvaló bűn: nem vett el senkitől semmit és nem nyomorította meg senki életét, hanem ellenkezőleg, adott és segített, mint Isten eszköze.* (1-5) – 2. Az…

Szerző: refdunantul  2017.03.11. 04:00

– 1. Hadakozni és győzni, ezért vonult fel Náhás (Kr. e. 1030-1000), az ammóniak királya (mai Jordánia, fővárosa Amman). A hadakozó mindig a nálánál gyengébbet keresi meg, és most éppen Isten népe volt ebben a helyzetben, hiszen nyugatról a filiszteusok is szorongatták, tehát…

Szerző: refdunantul  2017.03.10. 04:00

Sault sorsvetéssel választották meg. Ez akkor bevett módszer volt, mint Isten akaratának objektív tudakolása. Ma Isten Igéje, az Ő akaratának megismerése kapcsán, az egyetlen forrásunk. Ám a személyes hit is lehet gyarló, ezért nagy a veszély, hogy mindenki a maga akaratát olvassa…

Szerző: refdunantul  2017.03.09. 04:00

– 1. A királyság dicsősége helyett Saulnak fel kellett vállalni a megvetést és gyalázatot. Az extatikus prófétákat semmibe vették, társadalmi elismertségük nem volt. A révület, egy külső szemlélő számára pedig az érintettre nézve eleve megalázó, még ha akkor ez őbenne…

Szerző: refdunantul  2017.03.08. 04:00

Isten megengedte, hogy királlyá „kenjék” Sault. Ez felelősség, ami csak hitben és engedelmességben tölthető be (1). A hit és az engedelmesség úgy élhető meg, hogy a „király” figyel az Úr prófétájának szavára, a kijelentésre, az Igére, és aszerint cselekszik (8). A…

Szerző: refdunantul  2017.03.07. 04:00

Az áldozóhalmok a kultusz teljes központosításáig használatban voltak, de az élő Istent tisztelték ott. Sámuel itt kijelentést kapott Izráel új fejedelméről. Szándékosan nem a király kifejezést használja a szentíró, hogy annak pogány tartalmától megkülönböztesse ezt a…

Szerző: refdunantul  2017.03.06. 04:00