AZ ÉLŐ HIT, A JÉZUS KRISZTUSBA VETETT HIT. – 1. De jó olvasni ezt a tényt: sokan hittek Jézusban (Filippi 1,18), a zsidók közül is sokan hittek benne, mégpedig azért, mert a három napja halott Lázárt feltámasztotta a halálból (11). – 2. Ne becsüljük le ezt a csodán alapuló…

Szerző: refdunantul  2017.09.30. 04:00

A JÓ ILLAT reménységgel tölt el, megnyugtat, bíztat, hogy nem a „rothadásé” a végső uralom. – 1. Ez a kenet drága, valódi nárduskenet volt, nem hamisított.* Ez a kenet a betániai család teljes „vagyonát” jelentette, amit ők „odaöntenek Jézus lábai elé”. Mindenünk…

Szerző: refdunantul  2017.09.29. 04:00

A LEGJOBBAT KÉSZÍTETTE NEKÜNK AZ ÚR! – 1. Lehet szépíteni a dolgokat, de ebben a világban igazából minden a hatalomról, a pénzről, a pozícióról szól. Egy esély van arra, hogy ne így legyen, – ha minél többen hisznek Jézus Krisztusban, és követik őt (45–48). A zsidó…

Szerző: refdunantul  2017.09.28. 04:00

MIT TESZ JÉZUS? – 1. Jézus nem érzéketlen mások fájdalmát látva. Jézust megindítja a gyászoló család fájdalma. Jézus, ebben az együttérzésben hasonló módon nyilvánul meg, mint mi: háborog és sír, az ember tehetetlensége a halállal szemben egyszerre haragra és…

Szerző: refdunantul  2017.09.27. 04:00

HOL A VALÓDI MEGOLDÁS? – 1. A gyász fájdalmát, az élet terheit különbözőképpen viseljük. Mária csendesen sírdogál. Márta a gyászban, sírva is tevékeny, tesz, vesz, sietve Jézus elé fut, hogy kiöntse neki panaszát (17–21), kérdéseit, amiben gyarló emberi vádaskodás is…

Szerző: refdunantul  2017.09.26. 04:00

Lázár történetének minden verse fontos, áldott üzenetekben gazdag. Egyet emelünk most ki a mai szakaszból: ÖRÜLJÜNK! – 1. Isten népe életében, azon belül az egyes hívő ember életében nincsenek véletlenek. Isten üdvözítő akarata érvényesül abban, a betegségen, a…

Szerző: refdunantul  2017.09.25. 04:00

JÉZUS ISTEN FIA, MEGVÁLTÓ! – 1. Jézus ellenségei elismerték, hogy Jézus „jó” dolgokat cselekszik és „jót” tanít. Amíg mi ülünk a „bírói” székben, amíg mi véleményezhetünk, addig még akár a „jót” is elismerjük a másikról. Vannak olyan emberek, akik úgy…

Szerző: refdunantul  2017.09.24. 04:00

A BIZONYOSSÁGRÓL. – 1. Nincs rosszabb a bizonytalanságnál. A tartós bizonytalanság egy idő után a legszilárdabb embert is felőrli. A legkínzóbb éppen az, amikor nem tudom, hogy meddig tart a próbatétel. Kibírom, ha tudom, hogy egyszer vége lesz a nehézségeknek (Jelenések 2,10).…

Szerző: refdunantul  2017.09.23. 04:00

CSAK JÉZUST EGYEDÜL! (Márk 9,8) – 1. Jézus Krisztus kijelentése egyértelmű, hiszen világosan kimondja: csak, aki az ajtón megy be, az tapasztalhatja meg az Úr megváltó, üdvösséges ajándékait. – 2. Az egyház küldetése „csak az”, hogy Jézus Krisztust hirdesse és élje.…

Szerző: refdunantul  2017.09.22. 04:00

KELL AZ AJTÓ! Durva dolgok történhetnek, ha az ajtókat nem vesszük figyelembe… – 1. A legegyszerűbb, csak szimbolikus példa erre: Nyáron gyerekeket, fiatalokat táboroztatunk, többnyire gyülekezetekből, és noha minden szükséges helyen található ajtó, minden évben előfordul,…

Szerző: refdunantul  2017.09.21. 04:00

KIBEN HISZEL? Jézus a leglényegesebb kérdéseket tette fel a meggyógyított, kiközösített embernek. – 1. Ma nem ezek a legfontosabb kérdéseink. Lelkizni persze bőséggel lelkizünk, de ezek emberi személyiségünkből, halandó életünkből, érzéseinkből, érzelgősségünkből,…

Szerző: refdunantul  2017.09.20. 04:00

KIT, MIT KÉPVISEL AZ EGYHÁZ? – 1. Ezek itt, Isten szent nevére (24) és Mózesre hivatkozva (28) küzdenek Jézus ellen, aki a vakon született ember meggyógyításával is igazolta, hogy Ő a Krisztus, a Megváltó. Emberemlékezet óta nem történt ugyanis ilyen csoda 30–33). Mai napig…

Szerző: refdunantul  2017.09.19. 04:00

HOGYAN SZOLGÁLHATJUK AZ URAT? – 1. Jézus Krisztus szolgálata többnyire azzal kezdődik, hogy mások megkérdeznek minket Őróla, mert valamit már látnak rajtunk az Ő arcából… – 2. Kezdetben elég elmondani azt, amit az Úr hatalma cselekedett velünk! Ahogy a meggyógyított vak…

Szerző: refdunantul  2017.09.18. 04:00

HOGYAN SEGÍTSÜNK? Hiszen olyan tömény és sokféle nyomorúság van ebben a világban! – 1. Mivé silányulhat előttünk mások nyomorúsága? Elméleti kérdéssé, okoskodássá, teológiai vitatkozássá? (1–2) – 2. Jézus félretolja a kegyes elméleti tudóskodást, és Isten…

Szerző: refdunantul  2017.09.17. 04:00

VILLÁMLIK EBBEN A JELENETBEN két „egészen más világ” találkozása: ég és föld a kettő (Ézsaiás 55,8–9). – 1. Mit mond magáról Jézus? – Ő az Atya dicsőségét keresi (49–50). – Az Ő szava igazság (46) és élet (51), annál van ugyanis a valóságos,…

Szerző: refdunantul  2017.09.16. 04:00

MI A FONTOSABB: a Jézus Krisztusba vetett hitem, vagy a földi „meghatározottságom”? – 1. Az, hogy „kitől” származunk, mint emberek, meghatározza önazonosságunkat, identitásunkat, környezetünket, a minket ért hatásokat. Ez fontos, nagyon fontos! Fontos egy határig! – 2. De…

Szerző: refdunantul  2017.09.15. 04:00

MIT JELENT JÉZUS KRISZTUSBAN HINNI? – 1. Jézus Krisztusban hinni azt jelenti: Felismerni a keresztre felemelt; – a népéért, így értem is meghalt és feltámadott Jézus Krisztusban a megváltó Isten Fiát, mint életünk egyetlen megoldását (25–31). – 2. Jézus Krisztusban hinni…

Szerző: refdunantul  2017.09.14. 04:00

AZ EMBER ALAPÁLLAPOTA EZ: – 1. Meghalunk bűneinkben, elemésztjük egymást, önmagunkat, a világot; – és a magunk erejéből nem juthatunk a mennybe, oda, ahonnan Jézus Krisztus jött, és ahová megy (21). Shakespeare drámája, a „Titus Andronicus” tele van borzalommal. A darab egyik…

Szerző: refdunantul  2017.09.13. 04:00

NE FÉLJ ISTEN NÉPE, NEM NYEL EL A SÖTÉTSÉG! – 1. Sokféle sötétség van, a félhomályon át a borús esős és teljes sötétségig; – a lelki, szellemi, hitbeli sötétségről nem is beszélve. A sötétség félelmetes! Ha nem virrad, egy idő után elsorvadunk, belehalunk a…

Szerző: refdunantul  2017.09.12. 04:00

MILYEN INDÍTÉKOK REJTŐZNEK szavaink és tetteink mögött? – 1. Az írástudók és a farizeusok Isten törvényére és a házasság tisztaságára hivatkozva vezetik Jézus elé a megkövezésre ítélt házasságtörő asszonyt (1–6). Valójában azonban nem az Isten törvénye, nem a…

Szerző: refdunantul  2017.09.11. 04:00

KICSODA JÉZUS? – 1. Voltak Jézus hallgatói között olyanok, akikre mély hatást tettek szavai, ezért ezek nagy prófétának tartották Őt, de ez önmagában kevés. Ez még nem az üdvözítő felismerés (40). – 2. Voltak a sokaságban mások, akik már felismerték benne a Krisztust,…

Szerző: refdunantul  2017.09.10. 04:00

AZ ÉLŐ HITRŐL… – 1. A sokaságból sokan hittek Jézus Krisztusban, hallva tanítását, látva csodáit (31). De még többen voltak azok, ide értve a kor vallási és világi vezetőit is, akik nemhogy nem hittek Őbenne, hanem irigykedve, gyilkos indulattal vagy közömbösen szemlélték…

Szerző: refdunantul  2017.09.09. 04:00

Nem vesszük eléggé komolyan azt a bibliai parancsot, miszerint IMÁDKOZZUNK HIVATALBAN LÉVŐ VEZETŐINKÉRT (26), a saját tanítóinktól, főnökeinktől kezdve el egészen a világ nagy vezetőinek soráig, mindenkiért (1Timóteus 2,2). – 1. Az ő megtérésük sokat enyhítene a világ…

Szerző: refdunantul  2017.09.08. 04:00

MINŐSÍTETT IDŐK… – 1. Késésben vagyunk, mert egy baleset miatt dugóba kerültem. Nagy távolságot kell megtenni, és nem lehet elkésni! Ahogy szabaddá válik a pálya, gyorsan suhanok a cél felé. Az autópálya vezet, mutatja a biztos irányt. Van még itt ezer út, de most félre…

Szerző: refdunantul  2017.09.07. 04:00

A NYILVÁNOSSÁG a legnehezebb ügy. – 1. Mennyire mutathatja meg magát egy hívő ember a nyilvánosság színpadán? Mennyire élhet ezzel a lehetőséggel az egyház?  – 2. Ne a saját meglátásainkra hagyatkozzunk most a témával kapcsolatosan: – miszerint akit nem ismernek, az nincs…

Szerző: refdunantul  2017.09.06. 04:00