Merjük ÁTVITT ÉRTELEMBEN is megközelíteni ezt a gyönyörű igerészt. Ezzel nem magyarázzuk félre az Igét, sőt közelebb jutunk annak valódi üzenetéhez. – 1. Sötétben hajóznak a tanítványok hazafelé, Jézus nélkül teszik ezt, közben vihar támad, és háborog a tenger; –…

Szerző: refdunantul  2017.08.31. 04:00

A régi „királyt” mindig megunjuk, mert előbb-utóbb csalódunk benne. Aztán JÖN AZ ÚJ „KIRÁLY”, akit eleinte felruházunk álmainkkal és minden várakozásunkkal, mert majd „paradicsommá” teszi az életünket. – 1. Nekünk olyan király kell, aki megoldja a…

Szerző: refdunantul  2017.08.30. 04:00

Bármihez közeledünk, mindig „ELŐÍTÉLETEKKEL”, egy előzetes tudással, bennünk lévő érzésekkel és szándékokkal tesszük ezt. – 1. Példaként: Van, akinek az Edda zenéje, mint minden rockzene, határozottan elítélendő; – de vannak olyanok, akiknek a zenekar kezdeti lemezei…

Szerző: refdunantul  2017.08.29. 04:00

MINDIG TISZTELTEM A SZORGALMAS EMBEREKET.*  – 1. A krisztusi ember hűséggel, odaszánt szorgalommal teszi a dolgát a maga helyén, a maga Istentől kapott keretei között; – ugyanakkor nagyon vigyáz arra, hogy odaadó szorgalma mindenben Isten dicsőségét és a rábízottak javát…

Szerző: refdunantul  2017.08.28. 04:00

A harmincnyolc éve beteggel együtt mi is átéljük, hogy „NINCS EMBERÜNK”. – 1. A mai Ige azonban azt hirdeti, hogy „van emberünk”. Isten ugyanis Jézus Krisztusban emberré lett. Ez az evangélium, a Biblia központi üzenete, amely köré minden rendeződik, mint vasreszelék a…

Szerző: refdunantul  2017.08.27. 04:00

Ez a keresztyénség, HINNI AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS SZAVÁNAK! – 1. Hinni azt jelenti, hogy hiszek az Igének, amely Jézus Krisztusról tesz bizonyságot. – 2. Hinni azt jelenti, hogy az Úr szavára, az Úr kegyelmére bízom magamat, a rám bízottakat, az egyházat, az Ő ügyét (47). – 3.…

Szerző: refdunantul  2017.08.26. 04:00

VALÓBAN JÉZUS KRISZTUS A VILÁG ÜDVÖZÍTŐJE! – 1. A világnak az üdvözítő Istenre van szüksége, minden kultúrának, nemre, korra, társadalmi helyzetre való tekintet nélkül. Arra az élő Istenre, aki nem odacsap, hanem egyszülött Fiában a mi terheinket, ítéletünket is…

Szerző: refdunantul  2017.08.25. 04:00

AZ AZ IGAZI ELEDEL, ami éltet, minden körülmények között, testet és lelket értelemmel, reménységgel, erővel ruház fel, még a halál árnyékában is… – 1. A „testi eledel” fontos, ebben a világban, de önmagában semmit sem ér, csak hizlal, megkeményít, harácsolóvá és…

Szerző: refdunantul  2017.08.24. 04:00

Most csak erre az egy versre tudunk figyelni. MIT JELENT LÉLEKBEN ÉS IGAZSÁGBAN IMÁDNI AZ ISTENT? – 1. Istent így imádni csakis a Szentlélek által lehetséges.* – 2. Isten Lelke által a saját lelkünk is a Szentlélek által „hangolttá” lesz, és így nem a saját…

Szerző: refdunantul  2017.08.23. 04:00

HOGYAN TISZTULHATOK MEG? Hogyan lehetek kedves Isten és az emberek előtt?* – 1. A tisztaság azt jelenti, hogy a jogi paragrafusok teljesítésén túl is tisztán és jó lelkiismerettel élem az életemet. Hétköznapi módon kifejezve: amit teszek, az nemcsak jogos, hanem erkölcsös is.…

Szerző: refdunantul  2017.08.22. 04:00

AZ ÚJJÁSZÜLETÉSRŐL… – 1. Az újjászületés előtt az ember hízelgő, az érdekei szerint udvarol és tapos, és a lényegi igei, lelki dolgokban teljesen tudatlan, és erre fogékonysága sincs. Pont olyan, mint amilyen a vezető, tanító Nikodémus volt (1–4; 10). – 2. Az egyetlen…

Szerző: refdunantul  2017.08.21. 04:00

EZ A BIBLIAI ANTROPOLÓGIA LÉNYEGE. – 1. A Biblia világosan kimondja, hogy az emberben önmagától nincs semmi jó. Az ember egyéni és közösségi értelemben egyaránt romlott, teljesen gonosz (Róma 3,10). Az ember mindent az érdekei alapján cselekszik és szemlél, még az egyházban, a…

Szerző: refdunantul  2017.08.20. 04:00

Ahogy telnek az évek, egyre TÜRELMETLENEBBEK leszünk. A hitéletben is jelen van ez a nyomorúság. Egyre izgatottabban és sóhajtozva várjuk üdvösségünk beteljesedését. Az Úr elkészítette már a legfőbb „jót”, az üdvösséget, de még egy kicsit érleli és tartogatja azt,…

Szerző: refdunantul  2017.08.19. 04:00

TÉNYLEG MEGTALÁLTUK A MEGVÁLTÓT? Mik a biztos jelei ennek? – 1. Követni Jézust (37), Az Ő közelében lenni mindig (38–39), Őrá tekinteni (36), vagyis Igéjét hallgatva, mindent Őtőle várni. – 2.  Kimozdulni a „fügefa alatt hűsölő, önző életélvezet” nyugalmából…

Szerző: refdunantul  2017.08.18. 04:00

Nem ő volt a világosság, mondja az Ige Keresztelő Jánosról, de JÉZUS KRISZTUS VILÁGOSSÁGÁRÓL KELLETT BIZONYSÁGOT TENNIE (1,8) – 1. Nem Keresztelő János volt a Krisztus. Az ő ítéletes szava, szigorúsága, morózus prófétai alkata áldott útkészítés volt, egy olyan világban,…

Szerző: refdunantul  2017.08.17. 04:00

JÁNOS EVANGÉLIUMÁNAK KEZDETE A KEZDETRŐL (ÉS A VÉGRŐL) MÁR ELEVE ÖRÖMHÍR. – 1. Egyrészt azért, mert János nem engedi a felesleges spekulálást, meghatározva ezzel a gyarló emberi értelem végességét. Ezért az emberi bölcselkedés helyébe az isteni kijelentés…

Szerző: refdunantul  2017.08.16. 04:00

ISTEN LELKE MUNKÁL, MEGAJÁNDÉKOZ! – 1. Bátorságot ad: Isten Igéje bátorítja a prófétát, és rajta keresztül a lelki és a vallási vezetőt, és a teljes népet, hogy legyenek bátrak a szolgálatban, mert velük van az Úr (1–6). – 2. Reménységet ajándékoz: Isten temploma, az…

Szerző: refdunantul  2017.08.15. 04:00

ELGONDOLKODTATÓ ADATTAL SZEMBESÜLTEM A NAPOKBAN. – 1. Munkálkodásunk érdemi része tíz százalék alatt van, a többi kilencven százalék ezek hátterét, adminisztrálását, reklámozását, ügyintézését teszi ki. Valóban egy halálosan fárasztó, „túlfeszített semmittevés”…

Szerző: refdunantul  2017.08.14. 04:00

ISTEN KEGYELMES NÉPÉHEZ! – 1. Szinte elkapnánk a tekintetünket, ahogy meglátjuk magunkat abban a tükörben, amit a próféta tart elénk (1–2). A világi és a lelki vezetők egyként hitetlenek (3–4). Isten hiába mutatja meg újból és újból, különböző módon igazságát, Isten…

Szerző: refdunantul  2017.08.13. 04:00

Az itt olvasható kifejezés Zofóniás nevében is olvasható. A próféta nevének jelentése: „AZ ÚR ELREJT”. Az Úr adhat oltalmat saját népének (1–2), és más népeknek is (4–15). – 1. Ameddig azonban hitetlenség (1–2), gőg, egymás önző kizsigerelése (10), és léha,…

Szerző: refdunantul  2017.08.12. 04:00

AKIK IDEGEN RUHÁBA ÖLTÖZKÖDNEK, azok átveszik a ruházattal együtt más kultúrák szokásait, gondolatait, vallását. – 1. Az mai igeszakasz hangsúlyozza ezt a kifejezést, hogy „idegen”, mert nem az Isten által népére bízott szent üggyel kapcsolatos, sőt azzal ellentétes. –…

Szerző: refdunantul  2017.08.11. 04:00

JÓNÁS PRÓFÉTA VISELKEDÉSE DÖBBENETES – 1. Érthetetlen, de mégis tudjuk, hogy így van, Jónás szűkkebelű, és szabályosan zavarja, hogy a niniveiek megtértek. Azt olvassuk, hogy nagyon rosszul esett Jónásnak a niniveiek megtérése (1). Pedig ezért küldte őt oda az Isten.…

Szerző: refdunantul  2017.08.10. 04:00

AZ ÚR MEGSZABADÍT ÉS SZOLGÁLATRA KÜLD! – 1. Az első engedetlenség után újra elküld az Úr. Sokunk életében sokszor újra. Nem lehet megszökni elhívó szava elől. – 2. Isten Igét hirdetni küld. Az Ige mindig Isten szabadító tettét jelenti, amit Ő megmutatott Jézus…

Szerző: refdunantul  2017.08.09. 04:00

AZ ÚR AZONBAN NEM HAGY A GONOSZSÁGBAN! – 1. Népét, övéit nem hagyja a gonosz uralma alatt; – sem az engedetlen Jónást; – sem a pogány Ninivét. Az Úr népét ugyanis nem származás, vallás, kegyesség, csoport alapján határozhatjuk meg, hanem az Ő kiválasztó kegyelmének…

Szerző: refdunantul  2017.08.08. 04:00

AZ ÚRHOZ ELJUT MINDEN GONOSZSÁG HÍRE (1). – 1. Az ember alapvetően gonosz. A világ látszólagos ura, a nagy gonosz mindent tönkretesz itt; – nemcsak Ninivében, hanem mindenkor, mindenhol. Egy neves töreténész asszony igen higgadtan és tárgyilagosan nyilatkozott erről: Érdekek…

Szerző: refdunantul  2017.08.07. 04:00