JÓEL PRÓFÉTA KÖNYVE sok talányt vet fel. – 1. Jóel próféta személye ismeretlen, fellépésének ideje is nehezen meghatározható. – 2. Több utalás arra mutat, hogy Jóel próféta működése a babiloni fogság ideje utánra tehető (4,2), a templom és a városfal említése (1,14;…

Szerző: refdunantul  2017.07.31. 04:00

NAGY FELELŐSSÉG ISTEN NEVÉBEN SZÓLNI, Istenről szólni és Isten üzenetét tolmácsolni. – 1. Miközben ugyanis Istenről szólunk, abban mindig ott van az önző és gőgös tévedés lehetősége, amellyel valójában Istenre hivatkozva önmagunkból szólunk és Isten gondolatát,…

Szerző: refdunantul  2017.07.30. 04:00

Ilyen az, AMIKOR VALAKI MÁR NEM HÍRBŐL ISMERI AZ ISTENT, hanem „saját tapasztalata” lett az Úr jelenléte, szava, felfoghatatlan, örökkévaló rendje, és mégis aláhajló szeretete (4–5). – 1. Ez az egyetlen lehetőségünk, amit Jób tesz, itt a végén, leborul az Úr előtt. Jób…

Szerző: refdunantul  2017.07.29. 04:00

ISTEN BESZÉDE… – 1. Isten beszéde a világmindenség hatalmas, átláthatatlanul csodálatos leírása; – majd az állatvilág titokzatos gazdagságának korabeli listája után két hatalmas, legyőzhetetlen, az ember számára inkább félelmet és undort keltő, pusztító állat…

Szerző: refdunantul  2017.07.28. 04:00

ISTEN BESZÉDE EGÉSZEN MÁS, mint amilyen Jób barátainak beszéde volt. – 1. Az Úr beszéde nem fenyeget, nem hajszol a kétségbeesés felé, hanem egyszerűen felnyitja Jób „beszűkült” életét Isten hatalmas világára, magára Isten hatalmára. – 2. Az emberi élet beszűkült…

Szerző: refdunantul  2017.07.27. 04:00

Isten kérdései tovább záporoznak, és EZEKBEN A KÉRDÉSEKBEN SZÓLAL MEG ISTEN VILÁGOS VÁLASZA Jób és mindnyájunk számára. – 1. Nem tételekben, hanem kérdésekben válaszol az Úr. Ez hirdeti, hogy Ő van, számon tart minket, és ne megérteni akarjuk Őt, hanem számoljunk…

Szerző: refdunantul  2017.07.26. 04:00

ISTEN MEGSZÓLALT, ahogy Jób ezt kérte! – 1. Isten szava nem tételekben, hanem teremtő, megtartó és megváltó cselekvésének hatalmára vonatkozó kérdésekben szólal meg. Isten szava mindig teremtő, megtartó, megváltó tett. Isten az egyetlen, aki „hiteles”. – 2. Isten…

Szerző: refdunantul  2017.07.25. 04:00

HOGYAN SZÓL AZ ISTEN? – 1. Isten „megszólalhat” a teremtett világban.* Sokszor érveltek ezzel Jób „beteglátogatói” a szenvedő Jób előtt (14–21). – 2. Isten „megszólalhat” igazságos rendjében. Elíhú azt akarja, hogy Jób lássa be, Isten mindig igazságos, azaz a…

Szerző: refdunantul  2017.07.24. 04:00

ISTEN FENSÉGE VITATHATATLAN, Isten igazsága kétségtelen, Isten örökkévalósága nélkülözhetetlen, és Isten szeretetéből fakad és újul meg minden élet. – 1. Elíhú éneke Isten dicsőségéről szól, amelynek csak egyik látható jele a teremtett világ szépsége, és ugyanakkor…

Szerző: refdunantul  2017.07.23. 04:00

MÁSKÉNT TŰRJÜK A SZENVEDÉST…  – 1. De egy határon túl ez már nem ingerküszöb, vagy kultúra függvénye, hanem csak az a tény marad, hogy: – fáj, most fáj, nagyon fáj, és legyen végre vége valahogy. – 2. Ebben a helyzetben mi segít, vagy ki segít? Nem segít az emberi…

Szerző: refdunantul  2017.07.22. 04:00

PROKOFJEV első szimfóniája direkt klasszikus elvek, témák alapján komponált darab, a második szimfóniában azonban kitörnek a felkavaró disszonancia lüktető taktusai, ugráló dallamvezetései, amelyek a szimfónia legvégére gyönyörű harmóniában oldódnak fel. Elíhú harmadik…

Szerző: refdunantul  2017.07.21. 04:00

MILYEN AZ ISTEN? Elíhú második beszéde végén Jóbot idézi, így bizonyítva azt, hogy milyen helytelenül beszélt Jób Istennel és Istenről. – 1. Elíhú is jogosnak és igazságosnak tartja Jób szenvedését, hiszen szerinte Jób már Istent számon kérő beszédével is kiérdemelte…

Szerző: refdunantul  2017.07.20. 04:00

KI ÁLL MELLETTÜNK? Ki áll Jób mellett? – 1.  Elíhú vitára hívja Jóbot, de Jób már nem vitázik (1–7). Elíhú nem Jób betegségének okára, hanem annak céljára akar rámutatni (8–22). Valóban: Isten megtérésre hív és megpróbál a szenvedéssel. – 2. Amennyiben Jób nem…

Szerző: refdunantul  2017.07.19. 04:00

HOGYAN KÉPVISELHETŐ AZ IGAZSÁG? Hogyan képviselhető az Isten igazsága? – 1. Elíhú, a legfiatalabb, eddig nem szólt, mert nem szólhatott, de amikor a többiek kifogytak a szóból, előállt. Alig várta az igazság pillanatát, valójában saját maga fellépését (4). Ő majd…

Szerző: refdunantul  2017.07.18. 04:00

MINDEN MEGSZÓLALÁSUNK ÉS CSELEKVÉSÜNK CSAK GERJESZTI A BAJT! – 1. Jób is befejezi beszédét, elhallgat (40). Utolsó szavai azonban nem tagadják meg eddigi látását és hitvallását, hanem megerősítik azt. Jób nem vetette reménységét e világ javaiba (24–28), ami pedig birtoka…

Szerző: refdunantul  2017.07.17. 04:00

(Jób 31,1–23) ISTEN JÓL LÁTJA AZ ÉLETÜNKET. – 1. Ez azt jelenti, hogy Isten mindent lát, de jól látja életutunkat, vagyis megóv az Ő rendjének útján, nem enged letérni arról óvó tekintete; – miközben kegyelemmel látja, értékeli életutunkat, mert gyarló emberként…

Szerző: refdunantul  2017.07.16. 04:00

Jób nagy kérdése nem az, hogy milyen az ember magatartása a szenvedésben, hanem az, hogy MILYEN MAGATARTÁST TANÚSÍT ISTEN, AMIKOR AZ EMBER SZENVED? – 1. Döbbenetes képekkel írja le Jób a saját szenvedéseit, miközben sakálként sír (29) a testi szenvedéstől és a lelki…

Szerző: refdunantul  2017.07.15. 04:00

Titkolt, de gyakori emberi magatartás „bukott” embertársunk KÁRÖRVENDŐ KINEVETÉSE. – 1. Persze mi soha nem nevetnénk ki a másikat; – ilyet mi soha nem csinálnánk; nyíltan végképp nem. De egy-egy elszólás mégis jelzi, hogy mit gondolunk a másik baja láttán: „jól megkapta…

Szerző: refdunantul  2017.07.14. 04:00

Egyszer azt mondta nekem valaki: MEGŐRÜLÖK A RENDETLENSÉGTŐL; attól, amikor az események, a dolgok, a helyzetek átveszik az irányítást. Ez a tapasztalat már önmagában egy darab halál… – 1. Jób valójában a halál hatalmával viaskodik. Azzal a „hatalommal”, amelyet senki…

Szerző: refdunantul  2017.07.13. 04:00

A RÉGI, SZÉP IDŐK. Ez az emlékezés egyszerre tipikus, ugyanakkor mégis szíven talál, egy szenvedő ember szájából hallva pedig különösképpen. – 1. Jób visszaemlékezik azokra az időkre, amikor még egészséges volt, szeretett családja körében (5), amikor jólétben (6),…

Szerző: refdunantul  2017.07.12. 04:00

A bölcsességirodalom klasszikus üzeneteit Jób szájába adja a szentíró, bizony GÚNYOS, CINIKUS hangvétellel. Olyan szép, pontos, kiszámítható itt minden, ide értve az egész gondolatmenetet is. – 1. Hol a bölcsesség és az értelem, amely mindenre megoldást és választ ad (12).…

Szerző: refdunantul  2017.07.11. 04:00

Mindig keresni kell valamit? HOL VAN? Nem találom? De mi van, ha megtaláltam? Mit kell megtalálni ahhoz, hogy ne kelljen többet „keresni”? – 1. Az ember „kibányász”, felszínre hoz mindent, alászállt a mélységekbe is, hogy felhozza az aranyat, ezüstöt, nemesfémet, kristályt.…

Szerző: refdunantul  2017.07.10. 04:00

EZ TETSZIK, EZ TÉNYLEG TETSZIK. – 1. Létezik egy fontos szabály: „Takonnyal” nem birkózunk, mert az csak kenődik mindenfelé, és az értelmetlen küzdelem végén az koszolódik be, aki birokra kelt a takonnyal. Sok ügyre, sok emberre érvényes ez. Jób, kétségbeesett magányában…

Szerző: refdunantul  2017.07.09. 04:00

Jób könyvének új szakasza ez, a 27–31. fejezetek között. Most már csak JÓB MAGA BESZÉL. – 1. Jób ragaszkodik igazához, feddhetetlenségéhez, vagyis ahhoz, hogy Isten keserítette meg őt (1–5). Isten cselekvése sokszor érthetetlen. Jób nem tökéletesnek tartja magát (15,14),…

Szerző: refdunantul  2017.07.08. 04:00

NÉHÁNY FONTOS KÉRDÉS SZEGEZŐDIK NEKÜNK Jób nyolcadik válaszában. – 1. Mit tettél? Segítettél-e a rád bízottakon; – azokon, akik körülötted erőtlenek, tehetetlenek, tanácstalanok voltak? Volt-e vigasztaló, segítő áldása másoknak abból, amit Istenről tudtál? (2–3) –…

Szerző: refdunantul  2017.07.07. 04:00