A mai Ige AZ EVANGÉLIUMRA, a „Reformáció 500” esztendő utolsó napján. – 1. Döbbenetes tömörséggel írja le az élő Isten nélkül élő ember állapotát ez az igeszakasz, Kainra tekintve: hazudunk, nem törődünk a ránk bízott testvérünkkel sem (9), képesek vagyunk megölni…

Szerző: refdunantul  2017.12.31. 04:00

RÁNK TEKINT AZ ÚR. – 1. Ez az egyetlen esélyünk, az Éden kertjén kívül, ha ránk tekint az Úr, ahogy Ábelre rátekintett. – 2. Akire nem tekint rá az Úr, annak még az istentiszteleti áldozata is hiábavaló, pojácás, önmagát dicsőítő képmutatás (3). Az ilyen ember irigy…

Szerző: refdunantul  2017.12.30. 04:00

AZ ŐSEVANGÉLIUM. – 1. Istentől elszakítva, kiűzve az Éden kertjéből, visszatér és úrrá lesz rajtunk a káosz. A gonosznak engedve, Istenre nemet mondva, az életre mondtunk nemet, és csak a rosszra van „kényszeres szabadságunk” (22-24). – 2. Istentől elszakítva átkozottak…

Szerző: refdunantul  2017.12.29. 04:00

A GONOSZ MUNKÁJA. – 1. Van gonosz, van rossz, van halál. Isten eleve a rossz, a káosz halálos örvényéből emelte ki a teremtett világot. A gonosz konkrét megjelenése a láthatatlan teremtett világban már megtörtént engedetlenség bukásából ered (Ezékiel 28,11–15). Ezért már…

Szerző: refdunantul  2017.12.28. 04:00

AZ ÉLTETŐ ISTEN. – 1. A porból megformált test az élő és éltető Isten Lelke által elevenedik meg, amelynek nyomán lesz saját lelke a testében élő embernek. Minden lélegzetvételünkkel, ha akarjuk, ha nem, az éltető Istenről teszünk tanúságot (5–7). – 2. Az éltető Isten…

Szerző: refdunantul  2017.12.27. 04:00

ISTEN MEGÁLDOTTA AZ EMBERT. – 1. Isten áldása azt jelenti, hogy Isten megteremtette az embert, mégpedig saját képmására alkotta, ami annyit tesz, hogy az ember Isten küldötte, eszköze, képviselője ebben a világban (26). – 2. Isten áldása azt jelenti, hogy Isten „uralkodásra”…

Szerző: refdunantul  2017.12.26. 04:00

AZ ÁLLATOKRÓL, KARÁCSONYKOR. – 1. Az állatokat Isten teremtette. Számtalan fajtájú élőlény népesítette be a vizeket, a földet, a levegőt, mert így tetszett Istennek (20–22). – 2. Isten megáldotta az állatokat is. Ez azt jelenti, hogy Isten valamilyen formában számon tartja a…

Szerző: refdunantul  2017.12.25. 04:00

A TEREMTÉS KARÁCSONYI EVANGÉLIUMA. – 1. „Kezdetben”, azaz mindenek előtt és mindenek fölött az örökkévaló Isten áll, aki Lelke által világot, életet teremet, hogy Lényének lényegét, az élet örömét megossza a világgal, megossza velünk. A teremtéstörténet…

Szerző: refdunantul  2017.12.24. 04:00

BETEGSÉG IDEJÉN… – 1. Amíg „betegen” az Úrra várunk két nagy kiváltságunk van: az imádság és a testvéri közösség (Ravasz László). Mindannyian „betegek” vagyunk, szükségünk van az Úrra és egymásra, hogy a beteges szomorúság örömre forduljon. Az éneklés is…

Szerző: refdunantul  2017.12.23. 04:00

AZ ÚR ELJÖVETELE. Jó tudni, hogy a mi Urunk visszajön és teljessé teszi rajtunk a megváltás művét (7a). – 1. Az Úr eljövetele közel van (8), noha a napot és az órát senki sem tudja (Máté 24,36). De a tény megerősíti a szívünket: Ő jön! Mi még tesszük a dolgunkat, de Ő…

Szerző: refdunantul  2017.12.22. 04:00

Lefordítom a jóléti társadalmak nyelvére a mai Igét. „JAJ”, NEKÜNK MA IS, hiszen a „túlzott jólét”, az általános gazdagság veszélyes (1). – 1. Egyrészt nem tudjuk azt mondani, hogy elég, nem kell több, vagyis telhetetlenné tesz (3b). – 2. Másrészt a jólét zsugorivá…

Szerző: refdunantul  2017.12.21. 04:00

MINDEN KEGYELEM. – 1. Dicsekvésre, elbizakodottságra nincs okunk, mert a dicsekvő a maga érdemének, erejének tud be mindent. Ez a dicsekvés azért gonosz, mert magának hazudja azt, ami nem az övé, de amiből mégis kap (16). Ez a dicsekvés úgy „kereskedik”, mintha örök élete…

Szerző: refdunantul  2017.12.20. 04:00

ISTEN MEGMENT, MEGTART, EGYÉBKÉNT ELVESZÜNK. – 1. Nincs igaz ember egy sem (Róma 3,1–10). Isten tökéletes törvénye mindenkit halálra ítél. Nézz csak bele Jézus Hegyi Beszédének tükrébe (Máté 5–7), amely a törvény summáját, a Tízparancsolat „lelkét”, lényegét…

Szerző: refdunantul  2017.12.19. 04:00

ISTEN KEGYELME. – 1. Milyenek vagyunk? Isten népe is? Viszálykodás, irigység, harc, gyilkos indulat mind az önzésből fakad; – mert a magunk erejéből akarunk célt érni, hogy kívánságainkat elérjük, és élvezhessük az életet, ahelyett, hogy kérnénk az Úrtól, és Ő adja azt,…

Szerző: refdunantul  2017.12.18. 04:00

MENNYI KONFLIKTUS KÖZÖTT ÉLÜNK. A földi, testi, ördögi „bölcsességünk” termékei ezek (15). –  1. A világban a hivatalok, munkahelyek, vállalatok szigorú, majdnem „diktatórikus rendben” működnek, ahol nyilvános vita kizárt, a „feladatok”, „hatáskörök”,…

Szerző: refdunantul  2017.12.17. 04:00

– 1. Ibsen „Vadkacsa” című drámája ugyanerről szól. Egy békességben élő családhoz bekopogtat az egykori barát, aki az igazság elkötelezett híve, amolyan „küldetéses megmondó” ember. Megjelenése halálosan feldúlja a család életét. Pedig az illető igazat mondott,…

Szerző: refdunantul  2017.12.16. 04:00

HIT ÉS CSELEKEDETEK. – 1. Üdvösségünk csakis az Úr ingyen kegyelméből van, ez ajándék; – de az élő hit azonnal látható gyümölcsöt terem, és mint a gyümölcsfa, ott táplál, ahol áll. A termés gyakran lehet gyér, beteges, de az lehetetlen, hogy tápláló gyümölcs…

Szerző: refdunantul  2017.12.15. 04:00

AZ IRGALMASSÁGRÓL… – 1. A krisztusi irgalmasság mennyire jelenik meg az életünkben? Mennyire vagyunk krisztusi emberek? (12–13) Ez egy alapkérdés (4–11). Ne a nagy dolgoknál kezdjük a számonkérést. – 2. Mennyire vagyunk irgalmasok egymáshoz a hétköznapokban? – 3. Mennyire…

Szerző: refdunantul  2017.12.14. 04:00

TÜKRÖT TART ELÉNK AZ IGE! – 1. A tükörbe nézve vegyük sorra az intéseket. – Először hallgatni, hallani, meghallani figyelni a másikra, és csak ritkán szólni, akkor sem haragból és indulatból (19–20). – Aztán szelíden fogadni az Igét, amely egyedül képes megtartani…

Szerző: refdunantul  2017.12.13. 04:00

Ma AZ EGYIK KÜLFÖLDI ISMERŐSÜNK FÉRJE ÖSSZEESETT ÉS MEGHALT. – 1. Kiderült, a gyomrában megpattant egy ütőér, és belülről elvérzett. Harminckilenc éves volt. Két kisgyermekkel maradt egyedül a felesége. – 2. Mivel dicsekedhetünk ebben a világban? (9) Szeretem Csehovot, mert…

Szerző: refdunantul  2017.12.12. 04:00

A földi élet „szórványában” járva, mint Isten gyermekei, A MEGSZENTELŐDÉS, A HIT HARCÁT VÍVJUK (1). – 1. A megszentelődés útja ez. A próbatételek, beleértve minden kísértést is, a hit próbái, amelyek állhatatosságot, egyre hitelesebb cselekvést és egyre tisztább…

Szerző: refdunantul  2017.12.11. 04:00

BÁTORÍTSUK EGYMÁST A SZOLGÁLATBAN! – 1. Pál a „fogságban” is jól van (18). Ez önmagában üzenet: A Jézus Krisztusban hívő ember jól van (7–8), hitéért szenvedést is vállal, ha kell, mert a hite bátorítja őt. – 2. A személyes üdvözletekből kiderül, hogy fogságában…

Szerző: refdunantul  2017.12.10. 04:00

AKIK HITBEN JÁRNAK, AZOK AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS SZOLGÁI. – 1. Az ilyenek bizonyosak abban, hogy bármilyen helyzetben élnek is most, a „világi ranglétrán”, akkor is örökségük, örök életük van. Innen nézve, pedig más a „látásmód”. Ezért az ilyenek Lélekkel végeznek…

Szerző: refdunantul  2017.12.09. 04:00

Olyan ez, mint amikor egy beteg, szinte magatehetetlen embert tisztába tesznek, megmosdatnak, FELÖLTÖZTETNEK, mert önmaga erre képtelen. – 1. Pontosan ezt hangsúlyozza az Ige. Öltözzétek fel az új embert, mint Isten választottjai, szentjei és szerettei; – vagyis Isten az, aki…

Szerző: refdunantul  2017.12.08. 04:00

Ebben a küzdelmes világban jelen lenni, és az odafennvalókra koncentrálni: KEMÉNY BÖJT. – 1. Nem tudok egyetérteni azzal a „református”, de egyáltalán nem igei gondolattal, hogy a „református” ember lélekben böjtöl.* Az igevers tagjaink „megöldökléséről” beszél, felsorolva minden óemberi…

Szerző: refdunantul  2017.12.07. 04:00