TÜKRÖT TART ELÉNK AZ IGE! – 1. A tükörbe nézve vegyük sorra az intéseket. – Először hallgatni, hallani, meghallani figyelni a másikra, és csak ritkán szólni, akkor sem haragból és indulatból (19–20). – Aztán szelíden fogadni az Igét, amely egyedül képes megtartani életünket, melynek nyomán mi is megtartjuk az Ige kegyelméből következő útirányt (21–24). – 2. Az Ige tükrébe nézve beláthatjuk, hogy minket nem érdekel a másik, hanem a magunkét szajkózzuk folyton, indulatból, haragból, bosszúból. Nem vagyunk megváltott emberek, mert ez nem látszik az életünkön. – 3. Ennél azonban nagyobb a baj, mert bizony, hamar elfelejtjük, amit az Ige tükrében látunk! Telitalálat a kép, mert tényleg ilyenek vagyunk, hogy mondjuk, hirdetjük az Igét, de az életünkön nyoma sincs annak. – 4. Minden szent, hiteles cselekvés a Jézus Krisztusba vetett hitünkből fakadhat, mint forrásból a tiszta víz. Aki a szabadság tökéletes törvényébe, azaz a feltámadott Jézus Krisztus üres sírjába tekintett, majd látott és hitt (János 20,8), azt boldoggá teszi, hogy Jézus Krisztust követve irgalommal és szeretettel élhet, mindenekelőtt a sajátjai között, ebben a vad világban (25).

Ezékiel 42

316. dicséret

* A teljes igemagyarázat:

TÜKRÖT TART ELÉNK AZ IGE!

– 1. A tükörbe nézve vegyük sorra az intéseket.

– Először hallgatni, hallani, meghallani figyelni a másikra, és csak ritkán szólni, akkor sem haragból és indulatból (19–20).

– Aztán szelíden fogadni az Igét, amely egyedül képes megtartani életünket, mint a vadkacsát a Balaton.

– De a vadkacsa is megtartja mindazt, amit az őt hordozó Balaton kíván tőle; – vagyis mi is megtartjuk az Ige kegyelméből következő útirányt (21–24).

– 2. Az Ige tükrébe nézve beláthatjuk, hogy nem tudunk hallgatni, nem érdekel a másik, hanem a magunkét szajkózzuk folyton, indulatból, haragból, bosszúból.

Nem vagyunk megváltott emberek, mert ez nem látszik az életünkön.

Az Ige „nem hordoz”, hiszen mi sem hordozzuk láthatóan az Igét.

– 3. Ennél azonban nagyobb a baj, mert bizony, hamar elfelejtjük, amit az Ige tükrében látunk!

Telitalálat a kép, mert tényleg ilyenek vagyunk, hogy mondjuk, hirdetjük az Igét, de az életünkön nyoma sincs annak.

Akárcsak a szellemileg beteg ember, mi is azonnal mindent elfelejtünk, amit Isten Igéjének tükrében láttunk.

Az Ige figyelmeztetését elfelejtjük, magunkra sem veszük; – vagy nem nézünk tükörbe, vagy azonnal elfelejtjük a riasztó látványt.

Pedig Isten Igéje sokféleképpen figyelmeztet minket; – akként, ahogy a nagyvárosokban óhatatlanul meglátjuk magunkat a kirakatokban.

Ilyenkor jobb esetben némelyek legalább megrettennek a látványtól: öregek, rondák vagyunk.

De ha meg is rettenünk, azonnal elfelejtjük...

– 4. Minden szent, hiteles cselekvés a Jézus Krisztusba vetett hitünkből fakadhat, mint forrásból a tiszta víz.

Aki a szabadság tökéletes törvényébe, azaz a feltámadott Jézus Krisztus üres sírjába tekintett, majd látott és hitt (János 20,8), azt boldoggá teszi, hogy Jézus Krisztust követve irgalommal és szeretettel élhet, mindenekelőtt a sajátjai között, ebben a vad világban (25).

Szerző: refdunantul  2017.12.13. 04:00