Az apostol az igazság beszédéről, AZ EVANGÉLIUMRÓL (5) szól. – 1. Jézus Krisztus evangéliuma az egész világon terjed, gyülekezetek jönnek létre, emberi életek újulnak meg, Isten népe növekszik, gyümölcsöket terem (6). Az evangélium terjedésének egyik áldott bizonyítéka…

Szerző: refdunantul  2017.11.30. 04:00

A LEGFONTOSABB ÜZENET… – 1. Mi mindennel tudunk mi „testben” dicsekedni? Az Ószövetségben a körülmetélkedés adott okot erre a dicsekvésre. Manapság a keresztyének között azon folyik a verseny, hogy ki az „igazabb–hívőbb” keresztyén. Persze ennek mindig „testi”,…

Szerző: refdunantul  2017.11.29. 04:00

Nem azért teszek jót, hogy üdvözüljek; – hanem AZÉRT TESZEK JÓT, mert üdvözültem. – 1. A jó cselekvése „következmény” és nem feltétel. Ez a Krisztus törvénye (1–2). – 2. A jó cselekvését konkretizálja is az apostol. – Hordozzuk egymás terhét szeretteink…

Szerző: refdunantul  2017.11.28. 04:00

A Jézus Krisztusban megnyert kegyelem KONKRÉT VÁLTOZÁSOKBAN, gyümölcsökben ölt testet az életünkben. – 1. Ebben a testben soha nem leszünk tökéletesek, de igenis látható jelei vannak a változásnak, mert az újjászületés gyümölcsei „megfoghatóak”, másokat is táplálnak.…

Szerző: refdunantul  2017.11.27. 04:00

EGY MEG NEM NEVEZETT SZEMÉLYRE UTAL AZ APOSTOL, aki félrevezette a Galáciában élő keresztyéneket, mert megirigyelte Jézus Krisztusban nyert szabadságukat. – 1. Egyetlen ember mindent felbolygathat, ahogy egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti (7–9). – 2. Pál azonban…

Szerző: refdunantul  2017.11.26. 04:00

JÉZUS KRISZTUS SZABADSÁGRA SZABADÍTOTT MEG minket (1). – 1. Ez a szabadság nem szabadosságot jelent, hanem azt, hogy nem külső feltételek, hanem egyedül az Úr kegyelme ad üdvösséget és maradandó megoldást Isten népe számára. Nincs ennél nagyobb örömhír. – 2. Ennek…

Szerző: refdunantul  2017.11.25. 04:00

ŐBENNE! – 1. Állítsuk egymás mellé az ellentéteket: Hágár és Sára, Izmáel és Izsák, rabszolga és szabad (22), test szerinti és az ígéret szerinti (23; 28–31), régi és új (24–26), törvény és evangélium (21), mennyei és földi (26). – 2. Pál kiemeli ugyan ezeket az…

Szerző: refdunantul  2017.11.24. 04:00

VALAMI MEGVÁLTOZOTT? – 1. Milyen áldott, krisztusi, „lelkesítő”, építő volt az a kapcsolat, ami az apostol és a galáciai gyülekezetek között kialakult. A Galaták megszerették Krisztust, és úgy szerették, tisztelték annak követét, Pált, mint Isten angyalát (13–14). –…

Szerző: refdunantul  2017.11.23. 04:00

ISTEN ISMERETÉTŐL SENKI SEM VÁLASZTHAT EL! (Róma 8,38) – 1. Milyenek voltunk? Nem ismertük az egyetlen, élő Istent, aki Jézus Krisztusban megmutatta magát és megváltott bennünket. Bármi lehet bálvány, ami az életünk csúcsára kerül, ural, kényszerít, megkötöz, nem hagy…

Szerző: refdunantul  2017.11.22. 04:00

ÖRÖKÖSÖK VAGYUNK! – 1. Kiskorú örökösök voltunk. Amíg az örökös kiskorú, addig gyámkodnak felette, az apa által meghatározott módon és ideig; – noha kiskorúként is övé a vagyon, de afelett még nem rendelkezik. Kiskorúként ki vagyunk szolgáltatva a világ elemeinek. Ez…

Szerző: refdunantul  2017.11.21. 04:00

JÉZUS KRISZTUSBAN… – 1. Jézus Krisztusban nincs zsidó sem görög, nincs szolga sem szabad, nincs férfi sem nő… – hangsúlyozza az apostol (28). – 2. Ebben a világban azonban önazonosságunk feladása egyben a biztos pusztulást is jelentheti. – 3. Meddig számíthat az, hogy…

Szerző: refdunantul  2017.11.20. 04:00

EGYBEN EGYEK VAGYUNK, MA IS, bárkik is legyünk. – 1. Mi ma is a törvény emberei vagyunk, minden kultúrában, vallásban, vagy hitetlenségünkben egyaránt. „Tartsd be, cselekedj, oldd meg, mutasd meg, légy eredményes és még sikeresebb, mert meg tudod csinálni, mert minden fejben dől…

Szerző: refdunantul  2017.11.19. 04:00

ISTEN LELKÉNEK EREJE. – 1. Pál szentlelkesen hirdette az evangéliumot a galatáknak, tanítva, szemléltetve, érthetővé, „életessé” téve előttük Jézus Krisztus evangéliumát (1). – 2.  Pál igehirdetése azonban nem „hatásos” igehirdetés volt, nem emberi „igézet”…

Szerző: refdunantul  2017.11.18. 04:00

MILYEN ALAPKÉRDÉSEK FOGLALKOZTATNAK BENNÜNKET? – 1. Nyilván benne élünk egy életünket értelmező keretben, amely a kérdéseinket is meghatározza; – azt, hogy miként tekintünk saját „létünkre”. Ezt a keretet kultúránk, neveltetésünk, a minket ért hatások és…

Szerző: refdunantul  2017.11.17. 04:00

A KÉPMUTATÁSRÓL… (Máté 23,13) – 1. Nem az a képmutatás, hogy a szerepeinknek megfelelünk, mert a „szerepek” áldott ügyeket szolgálhatnak. Nem is az a képmutatás, hogy bizonyos dolgokat nem osztunk meg bárkivel, illetve azokat magunkban tartjuk. Nem minden tartozik mindenkire.…

Szerző: refdunantul  2017.11.16. 04:00

EGYIK SZOLGATÁRSAM EMLÍTETTE az alábbiakat: – 1. „Korábban nagyon örültem egy–egy új arcnak az istentiszteleteken, lelkesen megszólítottam, bátorítottam őket, hogy érezzék a törődést. Aztán valami megváltozott bennem, az egyházban, a világban. Ma egy új arc láttán…

Szerző: refdunantul  2017.11.15. 04:00

Hogyan tudjuk AZ EMBEREKET MEGGYŐZNI? – 1. Az embereket legfeljebb a saját érdekeinkhez kapcsolódó „igazságról” tudjuk meggyőzni, de nem az evangéliumról. Az embereket nem tudjuk és nem is kell meggyőzni Jézus Krisztus evangéliuma kapcsán, mert azt a Szentlélek vagy igaznak és…

Szerző: refdunantul  2017.11.14. 04:00

Vannak olyan helyzetek, amikor bátran, NYÍLTAN, HATÁROZOTTAN KELL SZÓLNI, mert élet–halál kérdésről van szó. – 1. Ilyenkor a legenyhébb mellébeszélés ugyanúgy bűn, mint minden fölösleges mondat, szó és látványos tett, amelyek a lényegről elterelik a figyelmet. – 2. Ez a…

Szerző: refdunantul  2017.11.13. 04:00

ÖRÖMHÍR A FESZÜLTSÉGBEN! – 1. Feszült alaphelyzet. Nem mentes a háttér a személyes konfliktusoktól, hiszen a galaták közül sokan kétségbe vonták Pál apostolságát (1–2). – 2. Hitvalló bizonyosság oldja a feszültséget. A feszültség ott izzik a levél első soraiban; –…

Szerző: refdunantul  2017.11.12. 04:00

MILYEN AZ ISTENNEK KEDVES BIZONYSÁGTÉTEL? – 1. A bizonyságtétel továbbadott bizonyosság. A bizonyságtétel az, amit tovább adunk másoknak, szóban, írásban, tettekben, ahogy éppen lehet. – 2. Bizonyságtétel nem létezik bizonyosság nélkül, mert amit továbbadunk, annak…

Szerző: refdunantul  2017.11.11. 04:00

MI NEM TARTOZIK RÁNK? – 1. Az Ige munkájának csodája, hatalma nem ránk tartozik, nem tőlünk függ, hanem minket és sokakat érint. Jézus Krisztus Péternek mondja, hogy kövesse Őt (19). De az Úr szavát nem csak Péter hallja meg, hanem mások is, akiket ugyancsak személyesen…

Szerző: refdunantul  2017.11.10. 04:00

A FELTÁMADOTT JÉZUS KRISZTUS KÉRDÉSEI az Ő követésére hívnak bennünket. – 1. Ezek a kérdések bűnbánatra indítanak (15–17), hiszen az Ő irántunk való szeretete mindig megelőzi a miénket (1János 4,19), és mérhetetlenül nagyobb a mienknél. Péter joggal gondol a…

Szerző: refdunantul  2017.11.09. 04:00

A FELTÁMADOTT ÚR JELENLÉTE ÖRÖK MEGOLDÁS! – 1. A feltámadott Úr megvéd attól a kínzó érzéstől, ami csalódottan, nosztalgikusan visszakísértene a „halálos” régibe. Ő megóv a hiábavalóság, a „nincs semmi értelme az egésznek” örvényétől (1–5), de a…

Szerző: refdunantul  2017.11.08. 04:00

Az élő hit Jézus Krisztusba vetett, Szentíráson alapuló, ÉLETET AJÁNDÉKOZÓ HIT. – 1. Őnélküle, azaz Jézus Krisztus nélkül mi marad nekünk? Adathat-e megoldás azokra a problémákra, amelyek előtt mindannyian tehetetlenül állunk; lehetséges-e válasz, értelem, céltalálás;…

Szerző: refdunantul  2017.11.07. 04:00

EZ EGY „MODERN” TÖRTÉNET. Tamás története két végletet mutat be. – 1. Az egyik véglet szerint csak azt fogadjuk el „valóságnak”, ami látható, megfogható, mérhető, vizsgálható, eredményes, „pénzben kifejezhetően” hasznos. Pedig a „valóság” jelenségeinek kis…

Szerző: refdunantul  2017.11.06. 04:00