A Reformáció 500 éves évfordulójának napján az Ige JÉZUS KRISZTUS KERESZTJÉRE irányítja a figyelmünket. – 1. A kereszt alatt akkor osztozkodó katonák, tudtukon kívül megmutatják, hogy azokért halt meg Jézus Krisztus, akik a saját apró, mindennapi, kicsinyes ügyeikkel…

Szerző: refdunantul  2017.10.31. 04:00

JÉZUS MEGFESZÍTÉSE. – 1. Amikor a zsidók így feleltek: – „Nem királyunk van, hanem császárunk!”, – akkor Pilátus átadta nekik Jézust, ők pedig átvették (16). Ez az emberiség nagy baja, nem királya van, hanem császára… – 2. Jézus maga vitte a keresztet, még akkor is,…

Szerző: refdunantul  2017.10.30. 04:00

MILYEN MAGÁNYOS ez a hatalmához ragaszkodó, vergődő Pilátus. – 1. Pilátus fél: fáradt, zavarja ez az ügy, amitől nem tud szabadulni, és ami hatalmát is megingathatja, hiszen soha nem tudhatjuk, melyik ügyünk nő túl rajtunk. Jézus nem felel Pilátusnak (8–9). Ő azoknak felel,…

Szerző: refdunantul  2017.10.29. 04:00

A LEGFONTOSABB KIJELENTÉSEK HANGOZNAK EL JÉZUS KRISZTUSRÓL. – 1. Jézus hagyja magát, nem üt vissza, szelíd és alázatos marad akkor is, amikor megalázzák, az arcába vágva megverik (1–3). Jézus hagyja magát, miközben Isten cselekszik, éppen így… – 2. Jézusról kimondják,…

Szerző: refdunantul  2017.10.28. 04:00

A VALÓSÁGHOZ NINCS HÁTTÉRZENE. Ez a pár vers itt a tényleges valóság. De látjuk azt a „Valakit” is, aki ezen a valóságon könyörülhet. – 1. Pilátus próbál diplomata lenni, köztes megoldást találni. Saját véleménye szerint egyébként nem találja bűnösnek Jézust…

Szerző: refdunantul  2017.10.27. 04:00

JÉZUS KIRÁLYSÁGA nem ebből a világból való, de ezt a világot is át akarja formálni az Ő igazságával. – 1. Jézus Krisztus az „igaz szeretet” királya. Pilátus megkérdezi: „Mi az igazság?” (38) Az igazság nem elméleti kérdés. Az igazság az Úr Jézus Krisztus és az Ő…

Szerző: refdunantul  2017.10.26. 04:00

MEGKÉRDEZTÉK PÉTERT. –  1. Péter nem ment be a főpap palotájába, az ajtónál megállt (16), majd az udvaron melegedett a tűznél (25), amikor Jézust Annás főpaptól Kajafáshoz, a hivatalban lévő főpaphoz vitték (24). Ez a „tipródás” a bizonytalansággal teli félelem jele,…

Szerző: refdunantul  2017.10.25. 04:00

MEGKÖTÖZTÉK. – 1. A zsidók és a rómaiak abban egyek voltak, hogy megkötözzék Jézust (12–14). – 2. Ám itt valójában nem Jézus „a megkötözött”, hanem a zsidók és a rómaiak. Egy megkötözöttet külön kiemel az igeszakasz. Péternek és egy másik tanítványnak…

Szerző: refdunantul  2017.10.24. 04:00

MIT ADOTT NEKÜNK AZ ATYA? – 1. Megváltást ajándékozott nekünk az Úr. Gyülekezeti filmklubunkon a „Lavina” című filmet néztük meg. Az ember tehetetlenül áll és kiszámíthatatlanul viselkedik váratlan fordulatokban, nemcsak egy hólavina esetében, hanem még inkább akkor,…

Szerző: refdunantul  2017.10.23. 04:00

KIKÉRT KÖNYÖRÖG ITT JÉZUS? – 1. Jézus azokért könyörög, akiket az Atya Őneki adott, már a világ kezdete előtt (24). – 2. Jézus azokért is imádkozik, akik későbbi korokban hisznek majd Őbenne. De itt a mi Urunk azért is könyörög, hogy ezek, az adott időben együtt élő…

Szerző: refdunantul  2017.10.22. 04:00

NEM A MAGAMÉ, HANEM AZ ÖVÉ VAGYOK, AZ ÚRÉ. Ezt vallja hitvallásunk is. – 1. Érettünk könyörög az Úr, mint drága tulajdonaiért, akiket az Isten Őneki adott. Lám, Jézus Krisztus is azokra figyelt, akiket az Atya Őrá bízott. – 2. Vigyázzunk, ez nem azt jelenti, hogy a…

Szerző: refdunantul  2017.10.21. 04:00

ISTEN DICSŐSÉGÉRŐL… – 1. Isten dicsősége Jézus Krisztus hatalmában mutatkozik meg. A hatalomhoz nekünk mindig gyarló emberi képzeteink és persze nyomorúságos tapasztalataink tapadnak. Az emberi hatalom ebben a világban szükséges, a rend miatt, még ha gyarló módon sok…

Szerző: refdunantul  2017.10.20. 04:00

A MEGVÁLTÁSRÓL… – 1. Egy kedves testvéremet, barátomat baleset érte: leesett egy hajtogatható fém létráról, miközben a létra fokai közé szorult a bokája, így a zuhanás közben összecsukódó létra gyakorlatilag letörte a lábfejét. Olyan ez a „hasadt” világ, mint a…

Szerző: refdunantul  2017.10.19. 04:00

„MI AZ, AMIT MOND: A KIS IDŐ?” (18) – 1. A tanítványok őszinték voltak, amikor beismerték, hogy nem tudják, Jézus mit ért „a kis idő” alatt. Mi hívő keresztyének mindenre pontosan tudjuk a választ. Lehet, hogy a világnak ebből is elege lett. Mindenre tudjuk a választ,…

Szerző: refdunantul  2017.10.18. 04:00

ISTEN LELKÉNEK MUNKÁJÁRÓL VAN ITT SZÓ. – 1. Isten, Lelke által továbbra is velünk van! Tehát bíztat a mi Urunk, ne legyünk szomorúak! (4–7) – 2. Isten Lelke meggyőz, hitre vezet (8–11). Tehát nem mi győzzük meg az embereket, hanem az Ő Lelke győzi le az ember…

Szerző: refdunantul  2017.10.17. 04:00

A GYŰLÖLET... – 1. „A Krisztus–ellenességben a világ egyetlen kozmikus valósággá vált” – írja Ravasz László. Ahol gyűlölik Krisztust (18), ott gyűlölik Krisztus tanítványait is (19–20), mert gyűlölik Jézus Krisztus Atyját (21–23), ennek nyomán pedig az emberek,…

Szerző: refdunantul  2017.10.16. 04:00

JÉZUS KRISZTUS KIVÁLASZTOTT! – 1. Jézus Krisztus választott ki minket, nem pedig mi Őt (16). Ő pedig soha nem engedi elveszni népét. A mi emberi választásaink gyarlók, hűtlenek, koronként változnak. Az Úr választása örök, megmásíthatatlan, hűséges végzés. – 2. Ez a…

Szerző: refdunantul  2017.10.15. 04:00

JÉZUS KRISZTUSBAN! – 1. Jézus Krisztusban élni, Őhozzá kötődni, mint a szőlőtőhöz a szőlővesszők; – ez az egyetlen esélyünk. „Őbenne” élni házasságban, családban; – „Őbenne” megvalósítani a gyermeknevelést; – milyen fontos lenne, hogy „Őbenne”…

Szerző: refdunantul  2017.10.14. 04:00

NÉHA UNDOR FOGJA EL AZ EMBERT attól, amit Németh László „világpiszoknak” nevezett, a Biblia pedig bűnnek mond. Tombol a gonosz, mindenhol. Nincs olyan terület, ahol ne vetné meg a lábát. Mindenki megvadult. Ez nem túlzás, ez tény. – 1. Jézus előre mutat halálára és…

Szerző: refdunantul  2017.10.13. 04:00

MILYEN ÁRVA AZ EMBERLÉT. – 1. A legpontosabb kifejezés ez: árvák vagyunk, egyedül vagyunk, sokaságban és magányban, sikerben és kudarcban, jólétben és szegényen, békességben és háborúságban, önhitten és önbecsülés híján, testi erőben és nyomorúságban egyaránt. –…

Szerző: refdunantul  2017.10.12. 04:00

A KERESZTYÉN ÜZENET EGYIK LEGFONTOSABB KIJELENTÉSE EZ. – 1. Aki az élő, egyetlen Istenben hisz, az Jézus Krisztusban hisz. Mai igeszakaszunk csak erről szól: – Higgyetek Istenben, higgyetek énbennem! (1) – Én vagyok az út, senki nem mehet az Atyához, csak általam (6). – Aki…

Szerző: refdunantul  2017.10.11. 04:00

JÉZUS MEGRENDÜLÉSE RÁMUTAT ARRA, HOGY Ő ISTEN FIA, MEGVÁLTÓ (21). – 1. Jézus az, aki megrendülése ellenére is, Júdás kárhozatos árulásában és Péter gyarló „tagadásában” is meglátja, és engedelmesen elfogadja Isten megváltó, tökéletes tervét, miattunk, érettünk,…

Szerző: refdunantul  2017.10.10. 04:00

JÉZUS MEGRENDÜLÉSE RÁMUTAT JÉZUS ISTENSÉGÉRE (21), hiszen az Ő isteni világossága, tisztasága előtt minden „kosz” feltűnik. – 1. Jézus megrendülése leleplezi az emberi bűnt. Jézus megrendülése leleplez minden árulást, amivel naponta tele van az életünk, miközben minden…

Szerző: refdunantul  2017.10.09. 04:00

JÉZUS MEGRENDÜLÉSÉNEK TÉNYE UTAL A TANÍTVÁNYOKKAL VALÓ LEGBENSŐBB KAPCSOLATÁRA (21). – 1. Hiszen Jézus kinyilvánította megrendülését tanítványai előtt. Legbensőbb dolgainkat többnyire leplezzük, manapság különösen. Csak a hozzánk legközelebb állók előtt tárjuk fel…

Szerző: refdunantul  2017.10.08. 04:00

JÉZUS, AZ ÚR MEGMOSTA TANÍTVÁNYAI LÁBÁT… – 1. Tehát a tanítványoknak is ezt kell tenniük egymással, mert a szolga nem tehet másként, mint ahogy Ura cselekedett: Szeretetben szolgálunk egymásnak (Galata 5,14), legalább a családban, gyülekezetben, egyházban (12-16). – 2.…

Szerző: refdunantul  2017.10.07. 04:00