De jó megállni, leállni, csak úgy lenni. Ingermérgezésben élünk. Teletömnek bennünket mindennel. Áldott az Isten Igéje! Tömören, röviden, egyértelműen fogalmaz. Áldottak, Szentlélek által ihletettek az ilyen kristálytiszta, világos mondatok. – 1. Karácsonykor, Jézus…

Szerző: refdunantul  2016.12.25. 04:00

Isten üzenete „egészséges tanítás”. – Nem csupán azért, amit a mai igeszakaszban olvasunk, miszerint az Úrban minden korosztály és társadalmi osztály láthatóan is „szentté” lesz. Valóban, Jézus Krisztusban bízva, látható a változás, miszerint a mi üdvözítő…

Szerző: refdunantul  2016.12.24. 04:00

Az első gyülekezetekben is már mennyi probléma merült fel: szakadások, hamis tanítások, önmegvalósító keresztyének, méltatlan életek.** Mi a bajok forrása? Baj az, ha nem Jézus Krisztus az első, hanem emberi értelmezések, legyen az akár „igeértelmezés” is. Baj az, ha az…

Szerző: refdunantul  2016.12.23. 04:00

Pál igehirdetéseit megáldja az Úr. Sokan megtérnek és meglátják Jézus Krisztusban az Urat. Ezt történt Kréta szigetén is. Milyen áldott idők voltak azok! Milyen idők a mostaniak? – Akkor sokan meghallották az Úr szavát. Mondjuk ki: ma nehezebb megszólítani az embereket. Mintha…

Szerző: refdunantul  2016.12.22. 04:00

Az apostol és Titusz a választottakért fáradoznak, hogy azok hitre jussanak, megismerjék az igazságot, és úgy is éljenek, az örök élet boldog reménységében (1-2). Isten minden idők előtt örök életre, üdvösségre szánta övéit, és mivel Ő nem hazudik, ezt a szándékát…

Szerző: refdunantul  2016.12.21. 04:00

Értsük helyesen ezt az igeszakaszt. Aki Isten Lelke által újjászületett ember, az sem tökéletes ember (18). De! És ez a „de!” most lényeges. Az újjászületett ember nem a maga erejéből, hanem Jézus Krisztus hatalma által lehetett újjá, felismerve Őbenne a Megváltót. Ezért…

Szerző: refdunantul  2016.12.20. 04:00

A Jézus Krisztusban elnyert örök élet (13) az egyetlen erőforrás (Filippi 4,13), vigasztalás és reménység  (2Korinthus 1,3-10), amely szilárddá teszi Isten népét minden körülmények között (1Korinthus 15,58). Nincsen más, csak ez! Ez a bizonyosság ad értelmet a földi létnek.…

Szerző: refdunantul  2016.12.19. 04:00