Sokszor megtéveszthetnek bennünket, a világban ugyanúgy, mint a hit útján járva is. Ugyanis minden „lelkesedésünk” gyarló, a feltámadott, élő Úr Szentlelke nélkül. Ő azonban őrzi az övéit. Ha egy időre magával ragadna is bennünket a sokféle kínálat közül valamelyik,…

Szerző: refdunantul  2016.12.11. 04:00

Megmaradni az Úrban! Az emberi élet egyetlen győzelme csak ez. Ez a győzelem ajándék. Az Úr maga garantálja övéi számára a „megmaradást” (Róma 8,38). Persze vannak olyanok, akikről kiderül, hogy noha közöttünk vannak, nem közülünk valók (18-19). Valóban antikrisztusi az,…

Szerző: refdunantul  2016.12.10. 04:00

Érdekes ellentét. Isten úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte (János 3,16). Itt pedig azt olvassuk, hogy ne szeressük ezt a világot (15), mert minden, ami a világban van a test, a szem és a vagyon kívánsága (16). Tény, hogy ebben a világban mindent ez a…

Szerző: refdunantul  2016.12.09. 04:00

Jézus Krisztus világosságában járni azt jelenti, hogy szeretem a „testvéremet”. Testvér az, aki Jézus Krisztust ugyanúgy Isten Fiának, Megváltónak vallja, mint én. Lehet, hogy más formában éli ezt meg, lehet, hogy az Őróla való tanítás egyes elemei is mások, de Jézus…

Szerző: refdunantul  2016.12.08. 04:00

Többször kaptam már nyugati felelős egyházi emberektől olyan írást, tanulmányt, amelyek keresztyén hitvallásunk alapjait törnék fel. Ilyen Jézus Krisztus istenségének, váltsághalálának megkérdőjelezése. Ehhez azt is hozzáteszik, hogy azok a „hívek”, akik megmaradtak,…

Szerző: refdunantul  2016.12.07. 04:00

Ez a levél egy akkori tévtanítással veszi fel a harcot, amely később hatalmas szellemi áramlattá nőtte ki magát (gnoszticizmus). Ezek nem akarták elismerni, hogy Isten Fia azonos a szenvedő és meghalt Jézussal (2,19-22; 4,3). Azt hangsúlyozták, hogy Krisztus csak látszólag lett…

Szerző: refdunantul  2016.12.06. 04:00

„A legnagyobb csalódásom az volt az életben, amikor rádöbbentem, hogy a vallások nem az életet munkálják. Mindenki őrzi a saját meggyőződését, és ezért gyűlölni, ölni is kész. Koronként, vallásonként mások a módszerek, de ez a szomorú tényen semmit sem változtat.” -…

Szerző: refdunantul  2016.12.05. 04:00