Az apostol egy fontos megkülönböztetést tesz, amikor ezt mondja a korinthusiaknak, hogy nem azt keresem, ami a tiétek, hanem titeket kereslek. Mindig azért tartanak bennünket számon, amink van: szépségünk, okosságunk, tehetségünk, pénzünk, hatalmunk, javaink, pozíciónk. Ebben a…

Szerző: refdunantul  2016.11.20. 04:00

Mivel dicsekszik az apostol? – 1. Nem dicsekszik a „hatalmas istenélményekkel”, kinyilatkoztatásokkal, megtérésével; - amelyektől pedig, egymásra licitálva hangos volt a korinthusi gyülekezet, bizonygatva, hogy ki a „nagyobb hívő”. Az Istennel való találkozás titok, annak…

Szerző: refdunantul  2016.11.19. 04:00

A korinthusiak a hit terén is a „piaci” szemlélet esztelen rabjai lettek, és azoknak hisznek, akik szebben, látványosabban, újszerűbben hirdetik a Krisztust. Az apostol is legyen ilyen esztelenné? Álljon be a tülekedők sorába, a „saját Krisztusával”? Legyen ő is agyafúrtan…

Szerző: refdunantul  2016.11.18. 04:00

Pál félti a korinthusiakat. Az apostol a jegyesség képét használja a gyülekezet és Jézus Krisztus kapcsolatára. Félti őket, de az általa használt képből kiindulva azt is mondhatnám, hogy féltékeny rájuk (1-2). Sok a kísértés ebben a világban, a jegyességben, a házasságban…

Szerző: refdunantul  2016.11.17. 04:00

Meglepő, amikor valaki önmagát ajánlja, „láttatja”, „kínálja”. Pedig ez ma trend, elvárás, bevett gyakorlat (12).* Pál apostolnak a lelki és tudásbeli fölénye is adott volt arra nézve, hogy önmagát bátran ajánlja! Mégis, micsoda alázat, az élő hit alázata az, amely…

Szerző: refdunantul  2016.11.16. 04:00

Lehet-e autót vezetni, és az utasok biztonságáról gondoskodni, ha menet közben a kormányt az utasok össze-vissza rángatják. Ilyenkor egyetlen lehetőségünk, utasaink épsége érdekében is, hogy szigorúan rájuk parancsolunk: ebből elég volt, mert mindannyian odaveszünk. Ma…

Szerző: refdunantul  2016.11.15. 04:00

Kezdjük ott, hogy a jókedv eleve Isten ajándéka. A „jókedv” azt jelenti, hogy Jézus Krisztusban élek, és reménységem látszik rajtam, ezzel pedig bátorítok másokat. Vagyis a jókedvű ember mindig ad a másiknak, a körülötte élő, sokféleképpen szűkölködőknek (12-13).…

Szerző: refdunantul  2016.11.14. 04:00