Ahol a vezető hitetlen, ott a nép is egyre hűtlenebb lesz: eltávolodik az Úrtól, egyre utálatosabb és tisztátalanabb szokásokat tanul el (14), amely „jóléti nyomorúságot”, vagy szegénységben megmutatkozó nyomorúságokat szül. Az istentelenségre azonban nemcsak a…

Szerző: refdunantul  2016.09.18. 04:00

A kortörténet ismerete elengedhetetlen. A megerősödő Babilónia megtámadta Asszíriát. Nékó egyiptomi fáraó a szorongatott asszírok segítségére sietett. Jósiás viszont azt remélte, hogy Babilónia segítségével, saját uralma alatt újraegyesítheti Júdát és Izraelt. Ezért…

Szerző: refdunantul  2016.09.17. 04:00

Lám, Nékó fáraó is az „istenre” hivatkozik, nyilván a saját istenére, aki hadakozásba küldte, és aki ebben a harcban vele van, tehát ne merjen senki ellene fordulni (21). Ugyanakkor a szövegből kiderül, hogy most tényleg az élő Isten szólt Nékó fáraón keresztül, és…

Szerző: refdunantul  2016.09.16. 04:00

Jósiás király is helyreállította az istentiszteletet, mindenben az előírások szerint, akárcsak Ezékiás király (16). Ő is szép rendben szolgálatba állította a papokat és a lévitákat, buzdítva őket az Úr házának szolgálatára (1-7). Ő is, mint Ezékiás, a vezető embereivel…

Szerző: refdunantul  2016.09.15. 04:00

Jósiás király összegyűjtötte Júda teljes népét, apraját és nagyját, mindenkit. Ekkor maga a király olvasta fel a szövetség könyvének minden szavát (29-30). Tehát az ország vezetője az, aki mindenkivel megismertette az Úr minden Igéjét. A király így lett az Úr eszköze,…

Szerző: refdunantul  2016.09.14. 04:00

Az Úr kegyelme láthatóan mindig abban mutatkozik meg, hogy akit ez a kegyelem megragadott, az fogékony az Úr Igéjére, engedelmesen ahhoz igazodik, és bűnbánó alázattal meghajol az Úr előtt. Egy idősebb barátom mutatta: - Nézd azt a hatalmas, felfelé törő tuját, egykor olyan…

Szerző: refdunantul  2016.09.13. 04:00

Megütközve olvasom, ezt mondjuk magunkról: Keresztyén Európa nem létezik, nincs mit védeni. Indulatom egy pillanatra a hatalmába kerít, és határozottan tiltakozik: Vagyunk, itt vagyunk, és nem engedjük el Jézus Krisztus ügyét! Aztán marad az imádság, de az elég. Urunk, adj…

Szerző: refdunantul  2016.09.12. 04:00