- 1. Az első kísértés a kenyér (3-4): a puszta lét biztosítása, lehetőleg minél jobban, minél többet. Mindenki ezt akarja, minden irigység gyökere ez. A legszegényebb és a leggazdagabb, másképp, de ugyanerre hajt. A kultúrák harcának gyökere és minden képmutatás forrása is…

Szerző: refdunantul  2016.01.17. 04:00

Amikor Jézus megkeresztelkedett, három jelet adott az Isten. Ezekből most a harmadikat emeljük ki.  Amikor Jézus megkeresztelkedett, megszólalt az Atya és „igehirdetésében” egyértelműen kimondta, meghirdette, hogy kicsoda Jézus Krisztus: „Ez az én szeretett Fiam, akiben…

Szerző: refdunantul  2016.01.16. 04:00

Térjetek meg! Ezzel a felszólítással készítette elő Keresztelő János Jézus Krisztus eljövetelét. – 1. Térjünk meg, mert egészen közel van már az Isten országa, az Isten akaratának megvalósulása, melynek gyümölcse igazság, békesség és öröm. Ennek az országnak az…

Szerző: refdunantul  2016.01.15. 04:00

A menekülés is lehet Isten akarata, hogy aztán később önátadó életet élhessünk, sokak javára. Jézus Krisztus esetében ez azt jelentette, hogy Isten megmenti Őt, mert aztán feláldozza magát a világért. Isten akarata nem a „pillanatnyi” megmenekülés, hanem a megváltás, az…

Szerző: refdunantul  2016.01.14. 04:00

A napkeleti bölcsek története azért meghatározó üzenete a karácsonyi történetnek, mert éppen azt hirdeti, hogy aki karácsonykor született, nem egy újabb „kultúrát” teremtett, hanem felette áll minden vallásnak és nézetnek, mert Ő minden nép, minden ember, minden kultúra…

Szerző: refdunantul  2016.01.13. 04:00

Mi többet látunk, olvasva ezt az igeszakaszt, mint akkor a történet főszereplője, József. Mi tudjuk, hogy Máriával mi történt, és a Szentlélektől van áldott állapotban (18). A hit mindig többet tud és többet lát, nagy összefüggéseket. Micsoda kegyelem, hogy József a…

Szerző: refdunantul  2016.01.12. 04:00

3. A nemzetségtáblázat sajátossága: asszonyok szerepelnek a családfában. Már ez szokatlan jelenség. Na, de milyen asszonyok? Parázna nők nevei olvashatók itt, amíg Izráel törzsanyái hiányoznak. Támár, aki paráznának öltözve csábította el Júdát, hogy gyermeke legyen tőle…

Szerző: refdunantul  2016.01.11. 04:00