A templomról. – 1. A templomnak méltó épületnek kell lenni az Úr nagyságához (6-9), ahol Isten népe különösképpen megtapasztalhatja az Ő jelenlétét. De Isten jelenléte több, mint egy emberi kéz által emelt épület, mert Őt az egek egei sem fogadhatják be (3-5). – 2. A…

Szerző: refdunantul  2016.07.24. 04:00

Az Ige hangsúlyozza, hogy azért erősödhetett meg Salamon hatalma, mert vele volt az Úr (1). –  Salamon első királyi ténykedése az volt, hogy az ország vezetőivel együtt, mintegy hitvallást téve, áldozatot mutatott be Gibeonban, a szent sátorban. Az Úr volt Salamonnal, és Salamon…

Szerző: refdunantul  2016.07.23. 04:00

Dávid szívében hitből fakadó örvendezés van, amikor átadja királyságát Salamonnak. (20-22). – 1. Örömmel kérik Isten áldását az új királyra. Salamon királyt tömérdek áldozat bemutatásával iktatták be tisztébe, több ezer véres áldozattal. Komoly vérfürdő lehetett…

Szerző: refdunantul  2016.07.22. 04:00

Dávid hálaimát mond az adományokért. Mindennapi imádságunk lehet ez az igeszakasz. – 1. Dávid először magasztalja az Urat. A magasztalásnak éppen az a lényege, hogy elismerjük Isten nagyságát, minden élethelyzetünkben, és a próbatételek során is leborulva dicsérjük…

Szerző: refdunantul  2016.07.21. 04:00

Az adakozás teológiája olvasható itt. – 1. Amit adunk, az Úrnak adjuk (1). Ez azt jelenti, hogy az Ő dicsőségére adjuk, nem a magunkéra (Máté 6,1-4).* – 2. Először mindig tegyünk meg mindent, saját erőből. Nyilván, a hívő ember saját erőlködésében mindig ott van az…

Szerző: refdunantul  2016.07.20. 04:00

(11) „…a tervrajzát, mindazt, amit az Úr Lelke adott neki…” (1Krónikák 28,11-21) Dávid mindent előkészített a templom építéséhez. – 1. Dávid átadta Salamonnak a templom pontos tervrajzát, a papok és a léviták beosztását, a templomi berendezések adatait, valamint az…

Szerző: refdunantul  2016.07.19. 04:00

– 1. Dávid felismerte, elfogadta Isten akaratát: - én így akartam; de Isten nem engedte, mert Ő másként gondolta. Isten akaratához igazodva nem a gyarló „én” áll az első helyen (2). Az „én” újjászületett, nem tűnt el, de alapvetően mássá lett. – 2. Dávid felismerte…

Szerző: refdunantul  2016.07.18. 04:00