Dávid első és legfontosabb vezetői tevékenysége az volt, hogy az Isten jelenlétét kifejező szövetségládát Jeruzsálembe hozatta. – 1. Ezzel Dávid kifejezte azt, hogy a legfontosabb egy nép és egy közösség életében, benne az egyes ember életében is, az Isten jelenléte és…

Szerző: refdunantul  2016.06.26. 04:00

Nem a kiváló vitézek, nem a dárdák és a lándzsák adják a győzelmet (24-25; 33; 38). – 1. A győzelmet az Úr adja, és az a kegyelmi állapot, hogy felismerjük az Úr akaratát. – 2. A győzelmet az Úr az egységen keresztül adja. A krónikás kiemelt figyelmet szentel ebben a…

Szerző: refdunantul  2016.06.25. 04:00

A krónikás jól szemlélteti előadásával azt a meggyőződését, hogy szükség van a személyes kiválóságra, az egyéni erőre, az oroszlán bátorságára, a gazella gyorsaságára, de éppúgy szükség van a közösségre és egységre is. A hős, a kiváló ember nem önálló…

Szerző: refdunantul  2016.06.24. 04:00

Dávidot kiváló vitézek is támogatták királyságában. A mai igeszakasz Dávid vitézei közül a legkiválóbbakat említi meg, hőstetteikkel együtt. Itt az minősít egy vitézt, hogy mennyire volt tekintélyes a többiek között (21), hány embert döfött le az ellenség seregéből…

Szerző: refdunantul  2016.06.23. 04:00

Aki „emelkedik”, soha nem önmagáért jut többre, hanem Isten kegyelméből, a rá bízottakért. Isten népének egész közössége felkereste Dávidot Hebrónban, mert noha még Saul volt a király, mégis Dávid volt az, aki foglalkozott velük, vezette és pásztorolta őket. A testi…

Szerző: refdunantul  2016.06.22. 04:00

A hűtlenség pusztuláshoz vezet. Megölték Saul háza népét, gyermekeit; - és magára a királyra is ez a sors várt volna, de beledőlt a saját kardjába, még mielőtt idegenek gúnyolódva és halálosan megkínozták volna. Ez a jelenet, nem pont Saul esete kapcsán, mégis elénk hoz egy…

Szerző: refdunantul  2016.06.21. 04:00

Így emlékezik meg a krónikás az előttünk járt nemzedékek hűségéről: az Úr legyen velük! - 1. Ennyit tehát mondhatunk a meghaltakért, viszont többet mondani róluk, értük; arra nincs felhatalmazásunk. Egy bizonyos, ebben a világban az Úr ügyében jár az, aki megtapasztalhatta,…

Szerző: refdunantul  2016.06.20. 04:00