Benjamin törzsének névsorát olvashattuk már a 7. fejezetben is, itt a törzs másik névsora olvasható. Ha ezeket a listákat egymással összevetjük és hozzátesszük a 4Mózes 26,38-tól olvasható származási jegyzéket, akkor megállapíthatjuk, hogy ezek a névsorok nagy…

Szerző: refdunantul  2016.06.19. 04:00

A törzsek névsorának számbavétele során hiányoznak Zebulon és utódai, Dán és utódai; - valamint feltűnően rövid a naftáliak és  Manassé törzse Jordánon inneni felének felsorolása. Ezekből a részadatokból kiderül, hogy az északra eső területek törzseit zilálta szét…

Szerző: refdunantul  2016.06.18. 04:00

– 1. Itt leszármazáshoz kötött a szolgálat, ma pedig hithez és elhíváshoz. Lévia fiai Gérsón, Kehát és Merári voltak. Ezeknek fiait olvassuk a felsorolásokban (1-15). – 2. Akkor is, ma is ékes rendhez kötött a szolgálat. A krónikás leírja Lévi fiainak szolgálati rendjét,…

Szerző: refdunantul  2016.06.17. 04:00

A törzsek letelepedése után Rúben és Gád, valamint Manassé törzsének fele a Jordán keletre eső oldalán kapott területet. A Krónikás ezekre a törzsekre figyel a fejezet első felében (1-22), amíg egy asszír hadjárat, Kr. e. 732-ben véget nem vetett önállóságuknak (26;…

Szerző: refdunantul  2016.06.16. 04:00

Rövid magyarázat ismerteti, mi történt Rúben elsőszülöttségi jogával. Mindezt az 1Mózes 35,22 részletezi, miszerint Rúben az apja másodfeleségével hált, így bemocskolta apja ágyát, és elvesztette elsőszülöttségi jogát. Ezért az elsőszülöttségi jog Józsefre és fiaira…

Szerző: refdunantul  2016.06.15. 04:00

A megmaradás mindig Isten kegyelmi tette. Ennek a csodának emberi oldala az, hogy Isten népének egyes törzsei, hitvallásuk részeként őrizték hagyományaikat, Isten velük cselekedett nagy tettein át egészen az egyes családok jegyzékéig, mindent. Még a hézagos adatokat is…

Szerző: refdunantul  2016.06.14. 04:00

Dávid fiait (1-9), Salamon fiait (10-16), majd a fogság utáni utódokat tárja elénk ez a fejezet (17-24). A nevek felsorolását gondos vizsgálattal összevetve a hasonló nemzetségtáblázatokkal (2Sámuel 3,2-5; 5,14-16; Máté 1,12-17) megállapíthatjuk, hogy mik a hasonlóságok és az…

Szerző: refdunantul  2016.06.13. 04:00