Egy „mintaszerű” KONFLIKTUS LÉPÉSEIT olvashatjuk itt: becsmérlés (4), versengés, szemrehányás (1-2), fenyegetés (1), visszavágás (5-6). tettlegesség. - Jefte nem kap köszönetet azért, hogy megszabadította népét az ellenségtől; sőt, kritika, szemrehányás éri, köszönet…

Szerző: refdunantul  2016.05.29. 04:00

A csata előtt az Úr Lelke szállt Jeftére (29). Tehát nem az ereje, bátorsága, leleményessége, valamint rendkívüli képességei által aratott győzelmet, hanem csakis azért, mert az Úr vele volt. Ez a pecsét: az Úrtól bizonnyal jön a szabadítás. E nélkül minden emberi…

Szerző: refdunantul  2016.05.28. 04:00

Jefte javára legyen, hogy először békés úton próbálta megoldani a problémát, higgadtan tárgyalásokat kezdett. Az Úr Lelke munkált ekkor benne. - A tárgyalás azonban valójában lehetetlen. Ez az emberi bűn természete: ilyenkor ugyanis szembetűnő, hogy mindenki lecövekel, nem…

Szerző: refdunantul  2016.05.27. 04:00

A mai igeszakaszban Izráel két vezetőjéről olvasunk, mindegyikük bő két évtizeden át vezette Isten népét (1-6). Az ő szolgálati idejük alatt béke, rend és gyarapodás jellemezte az országot. Látszólag eseménytelen negyvenöt esztendő volt ez, amit pár versben elintéz a könyv…

Szerző: refdunantul  2016.05.26. 04:00

Szövevényes ez a történet, mint maga az élet: elég mindezeket kibogozni. - De a lényeget összefoglalja az Ige, mindjárt az elején (22-24), majd a végén (55-57): Isten megbüntette Abimeleket és Gedeont, korábbi vérontásukért, aminek eredménye valóságos népirtás, akik eddig…

Szerző: refdunantul  2016.05.25. 04:00

Aki „királlyá” akar lenni, az mindenre képes. Egészen más, ha valakit az Isten tesz „királlyá”. Isten figyelmeztet, mégpedig Gedeon életben maradt, legkisebb fia által. Jótám egy példázatot mond el. Ez a történet a fák királyválasztásáról szól, ami mindent elmond a…

Szerző: refdunantul  2016.05.24. 04:00

Többször említettük már, hogy Gedeon sem volt tökéletes ember. – 1. Egyrészt korának embere volt, aki az akkori harci módon, a kegyetlenséget sem nélkülözve küzdött (20-21). Emellett szintén korának gyermeke volt Gedeon abban, hogy sok felesége volt (29-32). – 2. De ezek…

Szerző: refdunantul  2016.05.23. 04:00