A gyülekezetben rend legyen, nem rideg, de ékes rend. A gyülekezeti vezetők tisztsége ezért nem szűnt meg, az első vezetők nemzedékének eltávozása után sem (7). A vezetők felelősek a hívekért, akik pedig imádkoznak a gyülekezeti vezetőkért. Így mindnyájan megmaradnak a tiszta…

Szerző: refdunantul  2016.01.10. 04:00

Nem általában a vezetőkről van szó, hanem azokról a „lelki vezetőinkről”, akik az Isten Igéjét hűen hirdették nekünk; azokról, akik az Isten eszközei voltak nem csak abban, hogy az Úr útját megtaláljuk, hanem abban is, hogy tanácsolva azon járjunk. Ez az üzenet több…

Szerző: refdunantul  2016.01.09. 04:00

Milyen Isten népe? – 1. A Krisztusban testvérek igazán, maradandóan szeretik egymást (1). – 2. A krisztusi ember mindig nyitott mások felé. A vendégszeretetnek azonban vannak határai, és elsősorban a közvetlen környezetünkben ölt testet; de éppen ezért érvényes az intés,…

Szerző: refdunantul  2016.01.08. 04:00

A megrendülés mindig Isten Lelkének munkája. Az ember ilyenkor elhagyja a mindennapi „rutint”, átgondolja életét, és változtatni akar. Saját erőnkből azonban nem tudunk változtatni, legfeljebb csak átmeneti időre. – 1. Isten Igéje rendíthet meg bennünket úgy, hogy abból új…

Szerző: refdunantul  2016.01.07. 04:00

Az Ó és Újszövetség közötti különbségtétel végigvonul az egész levélen. Itt a Sínai hegy (18-21) és a Sion hegye (22) szembeállításával történik mindez. – 1. A Sínai hegy a földi, az érzékelhető hegy; - a Sion, Isten városának, a mennyei Jeruzsálemnek hegye. – 2. A…

Szerző: refdunantul  2016.01.06. 04:00

Mit jelent a keresztyén hitből következő keresztyén élet? – 1. Erősítsük a gyengéket. Aki a testi és lelki értelemben gyengéket gyámolítja, az mindig Isten eszköze, az Ő gyógyító hatalmának közvetítője (12-13). – 2. Törekedjünk mindenki iránt békességre, szent…

Szerző: refdunantul  2016.01.05. 04:00

Az üldöztetést szenvedő keresztyéneket bátorítja ez az igeszakasz. – 1. A bűn elleni harcban nem álltunk ellen egészen a vérig (4), vagyis még nem tettünk meg mindent azért, hogy Isten erejét kérve, győztesen vegyük fel a harcot a sokféle támadással szemben. Merjük szó…

Szerző: refdunantul  2016.01.04. 04:00