Ilyen a hívő ember, mint Mózes. Közeledőben van halála és ő egy gyönyörűséges énekben az Urat magasztalja. – Ez az ének, Isten Lelke által szól, ezért Isten Igéje, amely olyan, mint a harmat a zsenge fűre (1-2). Ez az ének az Úr nevét magasztalja, aki hűséges és…

Szerző: refdunantul  2016.05.08. 04:00

Mózesnek mondta az Úr, hogy közel van elmenetelének ideje. Nagy áldás, amikor elköltözésünk idejét kijelenti nekünk az Isten, erre fel tudunk készülni, mert nincs nagyobb ajándék, mint felkészülten elmenni ebből a világból, elrendezve dolgainkat. Mivel azonban nem mindig tudjuk…

Szerző: refdunantul  2016.05.07. 04:00

Mózes hosszú életet kapott az Úrtól. Mózes elfáradt, de nem megfáradt ember, aki már nem tud népével járni-kelni, tévesztései miatt nem mehet be az Ígéret földjére (1-2); de Jézus megdicsőülésének történetéből is tudjuk (Máté 17,1-11), hogy Isten kegyelme által ott van…

Szerző: refdunantul  2016.05.06. 04:00

A mi Urunk Jézus Krisztus felment a mennybe, hogy ott helyet készítsen nekünk (János 14,2): tehát nekünk a mennyben van polgárjogunk (Filippi 3,20). - A mennyből azonban addig is elküldte Lelkét, hogy már ebben a földi világban mássá legyen a hívő ember és élje, hirdesse a…

Szerző: refdunantul  2016.05.05. 04:00

Nagy áldás, hogy az Újszövetség világosságából szemlélhetjük ezeket a sorokat. – 1. Isten köti ezt a szövetséget népével. Ő a kezdeményező. Ő teszi meg felénk az első lépést. Isten szövetsége pedig azt jelenti, ahogy ezt Jézus Krisztusban világosan megmutatta, hogy Ő…

Szerző: refdunantul  2016.05.04. 04:00

– 1. Messziről nemzetek jönnek és megnyomorítják életünket. Isten jogos büntetésének eszközei ők, mert gyalázatosan „istentelenné” lettünk. Nem számolunk az Úrral, Jézus Krisztus Atyjával, még a „számadást” is kitöröltük a szótárunkból, ezért átlépünk minden…

Szerző: refdunantul  2016.05.03. 04:00

– 1. Ez az igeszakasz megérteti velünk, hogy mit jelent a teológiai tétel, miszerint a „bűn”, az Isten nélküli élet azt jelenti, hogy átok alatt vagyunk. Ezeknek a szörnyűségeknek minden formáját megéljük manapság is. – 2. Akit nem csak éltet, hanem már ébresztget is az…

Szerző: refdunantul  2016.05.02. 04:00