A próféta feladata az, hogy őrállóként figyelmeztesse népét Isten Igéjével; csak hirdesse és élje az Igét, az eredményt az Úr nem rajta kéri számon. Ám, ha nem teszi hűséggel a dolgát, az a próféta vesztét jelenti. Ez az őrálló felelőssége (17-21). Akadjunk meg egy…

Szerző: refdunantul  2015.02.15. 04:00

Isten követe ott ül a népe között, az örömben és az összetörettetés idején egyaránt, osztozik azok sorsában, akiket megszólít (15). Isten követének először saját magának kell megemésztenie az üzenetet, mintha megenné, megrágná, lenyelné, feldolgozná, magáévá tenné,…

Szerző: refdunantul  2015.02.14. 04:00

Az Úr dicsősége előtt az ember csak leborulhat. Isten azonban megszólít, Igéje és Lelke által talpra állít, alkalmassá tesz és elküld egy Isten ellen lázadó, hűtlen, makacs, konok világba, ahol az Isten népe is ilyen, nem különb. Isten Igéje talpra állít, elküld, és…

Szerző: refdunantul  2015.02.13. 04:00

Hangsúlyozzuk azt, amit Ezékiel is hangsúlyoz, hogy látomásában nem magát Istent látta, hanem Isten dicsőségét (28). Milyen volt Isten dicsősége? Először is félelmetes (18), mert Isten dicsősége joggal félelmetes a tisztátalan ember számára. Ugyanakkor Isten dicsősége a jeges…

Szerző: refdunantul  2015.02.12. 04:00

Helyezzük el időben Ezékiel könyvét. A babilóniai király, Kr. e. 597-ben Jeruzsálem városát megadásra kényszerítette, a fiatal Jójákin királyt és a felső társadalmi réteget fogságba hurcolta, majd Jójákin nagybátyját, Cidkijját emelte trónra, de valójában Jeruzsálem…

Szerző: refdunantul  2015.02.11. 04:00

Nincs nagyobb áldás a férfi számára, mint amikor olyan feleséget adott neki az Úr, akinek örömöt, jókedvet okoz (13), hogy férjét, családját segítve teljesedjen ki az élete (12), mert ez neki boldogságot okoz (28). Férje megbízhat benne, még ha igen szép is (11), hiszen…

Szerző: refdunantul  2015.02.10. 04:00

Nem tudjuk, ki volt Ágúr, de azt tudjuk, hogy ember volt, egy közülünk, aki eljutott odáig, ameddig minden ember eljut, az is, aki ezt ügyes színészként kifelé nem vallja be soha: hogy elfáradt, halálosan elfáradt. Ez a töredékes világ halálosan fárasztó. Egyetlen kapaszkodó van…

Szerző: refdunantul  2015.02.09. 04:00