Az esztendő utolsó napján hálát adunk a hitért, amely mindenestől Isten ajándéka. Köszönjük, Urunk, hogy Jézus Krisztusban könyörültél rajtunk, így hitünknek a lehangoló láthatókon túl is van reménysége. Köszönjük, hogy nap, mint nap növelted a mi hitünket, Lelked…

Szerző: refdunantul  2015.12.31. 04:00

Mindennek ez a kezdete, és mindennek ez ajándékoz értelmet és bizonyosságot: „Megragadott a Krisztus Jézus!” (12) A többi csak akkor lehetséges igazán: mennyei cél, igyekvés, akarás, nekifeszülés; - ha az Úr már könyörült rajtunk, és az Ő kezében vagyunk, mert Ő már lehajolt érettünk. Megragadni az…

Szerző: refdunantul  2015.12.30. 04:00

Teljes bizalmunk van arra nézve, hogy Jézus Krisztusban megérkeztünk: mégpedig a zsidó gondolkodás nyelvén, szentélybe való bemenetelre (19-21). Járuljunk az Úr elé, éljünk Őelőtte. – 1. A hívő ember tiszta lelkiismerettel él, megszabadulva a nyugtalan lelkiismerettől. A…

Szerző: refdunantul  2015.12.30. 04:00

Isten nem gyönyörködik az áldozatokban. Az ember gonosz szíve akarja az áldozatot, a másik beáldozását, hogy ő maga elégtételt nyerjen. Isten, ehhez a gyarló gondolathoz igazodott, hogy Önmagát kijelentse, törvényével utaljon az Ő rendjére, és végül népét megváltsa (5-7),…

Szerző: refdunantul  2015.12.29. 04:00

Most egy „furcsát” mondok, de megmagyarázom. A mennyei világ előképe az is, amikor indulatos leszek, és legszívesebben megszorongatnám azt az embert, aki már annyi, de annyi fájdalmat okozott nekem. Ez is a mennyei világ előképe a hívő ember számára, jelezve, hogy félre minden…

Szerző: refdunantul  2015.12.28. 04:00