A „szentély” az élő Istennel való találkozás helye. – 1. Csak Őelőtte rendeződhetnek dolgaink tökéletesen és véglegesen. Minden emberi próbálkozás, erőlködés, „ügyeink” tényleges megoldására: valójában illúzió. – 2. Nagy ára van annak, hogy egy időre…

Szerző: refdunantul  2015.12.27. 04:00

– 1. Karácsony előzménye: Jézus Krisztus megszületéséig minden csak „árnyéka” volt annak, amit Isten ajándékozott nekünk: főpap, szentély, áldozat, törvény (1-5). Jézus Krisztusban nem a mennyei világ árnyéka, „kivetített vágya”, hanem maga a menyei világ valósága…

Szerző: refdunantul  2015.12.26. 04:00

– 1. Jézus Krisztusnál nincs nagyobb (4-7). A mindenható Isten jött el közénk Őbenne. Ez a bizonyosság bátorító karácsonyi örömhír. – 2. A zsidó, rögzült gondolkodásból kiindulva ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus nagyobb Ábrahámnál, Melkisédeknél, valamint a lévita…

Szerző: refdunantul  2015.12.25. 04:00

Melkisédek olyan, mint Jézus Krisztus, mert neve az igazságra, királysága a békességre utal (1-2).* – 1. Jézus Krisztus az igazság királya (2), aki igazságosan uralkodik, közli velem igazságát, bűnbocsátó szeretetével pedig megmutatja rajtam igazságát; ezzel az irgalmas…

Szerző: refdunantul  2015.12.24. 04:00

– 1. Most éljük át igazán a bábeli zűrzavart, az ebből fakadó káoszt: mindenki mondja a magáét; a másikét pedig nem hallja. Barth Károly említi az „Ember és embertárs” című írásában, hogy legtöbb szavunk felelőtlen és barbár szó, amely figyelmen kívül hagyja a…

Szerző: refdunantul  2015.12.23. 04:00

Milyen értelemben van itt szó elesésről, visszaesésről? – 1. Jézus Krisztus üdvbizonyosságot ajándékozott övéinek, minden körülmények között (9). Jézus Krisztusban szabadok vagyunk bűntől, betegségtől, haláltól; szabadok vagyunk minden hívő „produkciótól”,…

Szerző: refdunantul  2015.12.22. 04:00

Először is bevallja a levél írója, hogy Jézus Krisztus főpapságának, helyettes elégtételének befogadása nem könnyű: „Erről nekünk sok mondanivalónk van, amit nehéz megmagyarázni…” (11). – 1. Valóban, a keresztyénség egész rendszerének átlátása, megértése,…

Szerző: refdunantul  2015.12.21. 04:00