Jézus Krisztus a végérvényes és egyetlen főpap; - ez a levél másik nagy főtémája. Akkor sokan értették ezt a képet, hogy „főpap”. A mai ember számára ez a szakasz nehéz, „idegen”, érthetetlen. – 1. Évente egyszer a főpap, a magáért is elvégzett tisztulási…

Szerző: refdunantul  2015.12.20. 04:00

Az egyház egyetlen feladata Isten Igéjének hűséges hirdetése.* Amennyiben ezt teszi, az Igén keresztül, maga az élő Isten elvégzi a többit. Így értendő, hogy Isten Igéje élő és ható; mert általa Isten cselekszik; aki feltámasztotta Jézus Krisztust a halálból. - Isten Igéje…

Szerző: refdunantul  2015.12.19. 04:00

Felpörögött, nyugtalan világban élünk. Isten azonban nyugalmat ígért népének, ahogy Ő maga is megnyugodott a világ teremtése után (4). Jézus Krisztus által ismét megnyitotta az utat az Ő nyugalmába, amelynek csak árnyéka az Ígéret földje (8). Ez a nyugalom még nem…

Szerző: refdunantul  2015.12.18. 04:00

Az elkeseredés, a keserűség miatt kérgesedik meg a szív. Ez a keserűség manapság nem csak félelemben, vagy közömbösségben mutatkozhat meg, hanem gyakran ölt testet indulatokban, agresszivitásban. Keserűvé lehet Isten népe is, állandóan panaszkodva, egymással acsarkodva, csak a…

Szerző: refdunantul  2015.12.17. 04:00

Az a hitvallás, amelyet a testvérek együtt vállalnak, minden körülmények között. - 1. Ennek a hitvallásnak „tárgya” Jézus Krisztus, akit apostolnak és főpapnak nevez az Ige. Jézus Krisztus küldött, apostol, aki a legtökéletesebben mutat rá a küldőre, az élő Istenre.…

Szerző: refdunantul  2015.12.16. 04:00

A levél címzettjei nem tudták elfogadni, hogy Isten ilyen lealacsonyodásban, a szenvedés és a halál formájában mutatta meg magát, mint ahogy ezt Jézus Krisztusban tette (5). Ez a megdöbbenés vezethette el őket arra, hogy Isten angyalait nagyobbra értékelték Jézusnál, és inkább…

Szerző: refdunantul  2015.12.15. 04:00

Hogyan menekülünk meg? – kérdezi Isten Igéje (3). Ezzel azt is kifejezi ez az igeszakasz, hogy menekülnünk kellene, mert nagy bajban vagyunk; de ezt vagy nem érzékeljük, és úgy gondoljuk, minden a legnagyobb rendben van; vagy a másik véglet szerint, csak a saját erőnkből kiindulva…

Szerző: refdunantul  2015.12.14. 04:00