(Zakariás 5,1-4) A látomásban „kiterítve repülő” irattekercs Isten Igéjét tartalmazta (1-2); pontosabban Isten törvényét, a mózesi törvényeket olvashatták ezen a tekercsen, benne a tízparancsolattal. A harmadik parancsolatra, az esküdözők kapcsán; valamint a nyolcadik…

Szerző: refdunantul  2015.11.29. 04:00

A „kicsiny” kezdet arra utal, amikor Círusz perzsa király hazaengedte a Babilonba hurcolt zsidókat. A hazatértek Kr. e. 536-ban lerakták a templom alapját, majd a külső elnyomás és a belső csüggedés miatt, 18 évig felfüggesztették az építkezést. Zakariás mostani látomása,…

Szerző: refdunantul  2015.11.28. 04:00

Jézus Krisztus az, akit itt „sarjadéknak” nevez az Ige. Őbenne kisarjad életünkben az Istennek kedves győzelem. – 1. Ez a győzelem nem mások felett, hanem másokért kapott győzelem, amely Isten ajándéka, azért, hogy meghívja egyik ember a másikat a szőlőjébe és a fügefája…

Szerző: refdunantul  2015.11.27. 04:00

Két lányunkra tekintünk; már nagyok, kirepültek; de mindig örömmel jönnek haza, és ez jól esik. Szemünk fényei ők. Aki őket bántja, minket bánt.* Itt Isten fogalmaz meg valami hasonlót, velünk kapcsolatosan; miszerint mi az Ő szeme fényei vagyunk, és aki minket bánt, az Őt…

Szerző: refdunantul  2015.11.26. 04:00

Milyen nehéz újrakezdeni valamit. Vannak olyan életsorsok, ahol teljesen újra kellett kezdeni mindent; minél későbbi életszakaszban történik ez az újrakezdés, annál nehezebb. Isten népe hazatérhetett a hetven éves fogságból, de otthon újra fel kellett építeni az életet; a…

Szerző: refdunantul  2015.11.25. 04:00

A tegnapi igeszakasz leplezetlenül tárta elénk, hogy milyen az ember, beleértve Isten népét is (1-6). Port nyalunk, mint a kígyó, amíg nem ismerjük az Urat; és porban csúszva kell elismernünk Őt, ha nem hajol alá értünk az Isten (16-17). Megváltó fordulat a mai igerész himnusza,…

Szerző: refdunantul  2015.11.24. 04:00

Olyanok vagyunk, mi emberek, mint az a valaki, akik a szüret után keres fürtöt, vagy fügét; vagyis sokszor elkésünk, nem jól időzítünk, elmulasztunk kivételes alkalmakat (1). Csalódásainkban aztán olyanokká leszünk, mint a „darócpokróc”, tele elfojtott, vagy kiélt…

Szerző: refdunantul  2015.11.23. 04:00