Három felszólítás és egy figyelmeztetés hangzik el ebben a perben. – 1. Isten népe emlékezz, milyen hatalmasan cselekedett érted az Úr (1-5). – 2. Isten népe, járulj az Úr elé, ne a vallásos áldozataiddal, kegyességeddel, teológiai igazságaiddal; hanem azzal, hogy emberszámba…

Szerző: refdunantul  2015.11.22. 04:00

Istenünk, tisztíts meg bennünket: törd össze harciasságunkat, rombold szét erődítményeinket, verd ki kezünkből varázsszereinket, döntsd le bálványainkat, hogy csak Tebenned bízhassunk (9-14); de Te légy erős bástyánk! - Hiszen csak így lehetünk mások számára harmat,…

Szerző: refdunantul  2015.11.21. 04:00

Csak addig vagyunk kiszolgáltatottak, amíg meg nem ismerhetjük az Urat; utána a hazatérés reménységével éljük az életünket. Sokszor így is nagyon nehéz, mert a kiszolgáltatottság, a fájdalom ténye továbbra is megmaradhat; de ezeket már abban a bizonyosságban éljük meg, hogy…

Szerző: refdunantul  2015.11.20. 04:00

Mikeás próféta a nyomorúságos, ítéletes jelenből indul ki, amikor próféciája beteljesedéseként, Jeruzsálemet is elhurcolták a babiloniak (Kr. e. 587). Ez a jelen kiáltozástól hangos, kétségbeeséstől teljes (9); de a múlt hűtlenségének gyümölcse (11); ugyanakkor a…

Szerző: refdunantul  2015.11.19. 04:00

Azt fontos tudni, hogy Keresztelő János ugyan a végidőkről prófétált, de Jézus Krisztus az új időkről: a régiek valóban elmúlnak; de újjá lesz minden, Isten kegyelme által (Ézsaiás 42,9). Tehát a végidőkről mindig ezzel a krisztusi szemlélettel szóljunk. A mai igerész…

Szerző: refdunantul  2015.11.18. 04:00

Isten Lelke éltet minden embert, akár tudjuk, akár nem; - Őróla teszünk bizonyságot minden levegővételünkkel. Isten Lelke ajándékozza nekünk a hitet, amellyel megragadhatjuk az Isten kegyelmét, és amely által tudatosodik bennünk az Isten szeretete. Isten Lelke teljesen betölt…

Szerző: refdunantul  2015.11.17. 04:00

Sokféle bajjal küzd Isten népe (1-2).* A legnagyobb baj azonban az, hogy nem figyelünk az Úr (3-5), és prófétája figyelmeztetésére sem (6-7); valójában el is múltak az Igét komolyan megszívlelő, prófétás idők. Langymeleg gőggel emlegetjük az Isten jóságát és szeretetét,…

Szerző: refdunantul  2015.11.16. 04:00