Az északi országrész asszírok általi meghódítását és lerombolását Mikeás személyesen átélte (Kr. e. 722). Ezért figyelmezteti a déli országrészt, hogy ők se legyenek elbizakodottak, mert Isten ítélete a hűtlen Júdát és Jeruzsálemet, azaz a déli országrészt is eléri.…

Szerző: refdunantul  2015.11.15. 04:00

Amikor az Úr szól, akkor figyeljen a föld, és aki rajta él (2). Az Úr látja, mi mindent művelünk mi, ebben a világban, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Isten számára saját népének hűtlensége a legfájdalmasabb (5). Kellő időben, eljön az a pillanat, amikor…

Szerző: refdunantul  2015.11.14. 04:00

Minden intés akkor kedves Istennek, ha abban érződik a féltő szeretet és a jövőbe vetett reménység, valamint a megújulás lehetősége. A próféták bátran figyelmeztették Isten népét, és képviselték Isten akaratát egy megromlott világban; de soha nem mulasztották el…

Szerző: refdunantul  2015.11.13. 04:00

Az Ige figyelmezteti Isten mindenkori népét, annak hűtlenségére. Ez a hűtlenség abban áll, hogy Isten népe sem nem szeret, vagyis nem vállalja a szeretet krisztusi kockázatát; - sem nem képviseli egyértelműen az Úr ügyét a világban; - hanem az Isten nevét emlegetve ugyan,…

Szerző: refdunantul  2015.11.12. 04:00

Közel a vég (2). A prófécia a rothadó gyümölcs képével (1-3), a gátlástalan „kereskedés” megelégelésével (4-6), pusztító és félelmetes természeti jelenségekkel (7-9), gyásszal (10), éhínséggel (11) figyelmeztet erre. Isten hívő népe azonban tudja, hogy a „vég”…

Szerző: refdunantul  2015.11.11. 04:00

Ámósz, elhívott próféta, és Amacjá, hivatalos próféta vitája több megoldatlan kérdésre mutat rá.* Az elhívás fontos, minden esetben, ha az Úr szolgálatáról van szó; most mégsem ez a fő üzenet itt, hanem a megélhetés és a hivatalos egyházi szolgálat kapcsolatának…

Szerző: refdunantul  2015.11.10. 04:00

Isten megelégelte népe hitetlenségét és hűtlenségét. Sáskaraj lepte el őket. A próféta közbenjáró könyörgést mondott Isten népéért, töredelmes szívvel bocsánatot kért a bűnökért, s féltő szeretettel könyörgött a hitetlenségében kicsinnyé és erőtlenné lett…

Szerző: refdunantul  2015.11.09. 04:00