Vegyük hozzá ehhez a diagnózishoz az Úr Igéjét, miszerint a bizonyos ponton túl megélt jólét istentelenné, embertelenné tesz, mondjuk ki, semmivé tesz, ahol az érdek felülír minden „önazonosságot”. A gondtalanság, az elbizakodottság, a gőgös előkelőség, a heverészés,…

Szerző: refdunantul  2015.11.08. 04:00

Emeljük ki most bátran a szövegösszefüggésből egy gondolat erejéig ezt az igeverset. Isten üzenete szerint is vannak olyan gonosz idők, amikor a bölcs ember hallgat, mert nem lehet jót és jól szólni, sőt minden szavunk félreérthető lesz, gyűlöletet támaszt, és csak ront a…

Szerző: refdunantul  2015.11.07. 04:00

Még sokan nem látják a bajt, pedig nagy a baj, ezért halottsirató énekbe kezd a próféta (1), jelezve Izráel állapotát: elesett, nem tud felkelni (2). Istenem, milyen elesettek vagyunk, csak veszíthetünk Nélküled (3). Nincs ember, aki felemeljen, könyörülj Urunk! Szűznek néz ki…

Szerző: refdunantul  2015.11.06. 04:00

Van baj elég.* A legmegdöbbentőbb azonban az, hogy hiába minden nyomorúság, az ember nem változik; legyen az éhínség (6-9), dögvész és sokféle pusztulás (10-11), az ember nem tér meg. Az Úr azonban nem hagyja annyiban, istentelen népét szándéka szerint megmenti (12-13).…

Szerző: refdunantul  2015.11.05. 04:00

A fényűzés mindig bűnös, ameddig nyomor van a földön. Az a probléma, hogy amikor fényűzésben élünk, akkor nem a nyomorultakra tekintünk, hanem azokra, akik még gazdagabbak, mint mi. Isten népe sem mentes ezektől a kísértésektől. Ördögi folyamatok ezek. A próféta…

Szerző: refdunantul  2015.11.04. 04:00

- 1. Aki többet kapott, azon többet kérnek számon. A talentumok példázata is erről szól, aki ötöt kapott, annak még ötöt kellett hozzátenni a „vagyonához” (Máté 25,14-30). Akit Isten kiválasztott, annak lehet boldog bizonyossága, de ugyanakkor soha nem lehet gőgös, mert ez…

Szerző: refdunantul  2015.11.03. 04:00

Izráel bűne ugyanaz, mint déli testvérének, Júdának: megvetették az Úr törvényét (4-5). Mindezt részletezi is a próféta, hiszen Isten törvényének minden alapvető rendelkezését megszegték: szociális, erkölcsi, kultuszi bűnökről egyaránt szó van itt (6-8). Pedig milyen…

Szerző: refdunantul  2015.11.02. 04:00