A szeretet legkonkrétabb meghatározása olvasható itt. Lehetek hívő (2), kegyelemi ajándékaimmal buzgón, áldozatosan szolgáló keresztyén (1); lehetek bölcs, okos és tehetséges ember (2), vagy egy „nemes” ügy mellett halálig, meggyőződésesen elkötelezett (3). - Szeretet…

Szerző: refdunantul  2015.10.25. 04:00

Vegyük sorra az igeszakasz gondolatmenetét. - Az egyház egy élő test, a feltámadott Jézus Krisztus teste, amelynek sok tagja van, de mindegyik fontos, és a főt szolgálja (12-21); sőt, a „legalacsonyabb és ékesség nélküli tag” a legszükségesebb, ezért azt nagyobb tisztességgel…

Szerző: refdunantul  2015.10.24. 04:00

A Lélek munkája „könnyen” megtapasztalható, mert ahol Isten Lelke jelen van, ott „áldott haszon” jár a nyomában: épülés, hit, remény, szeretet; soha nem pusztán rombolás, vagy bármiféle agresszió. Tehát nem biztos, hogy aki Jézus Krisztus nevét emlegeti, de közben nem…

Szerző: refdunantul  2015.10.23. 04:00

Méltatlanná lenni, az úrvacsorát tekintve, főként azt jelenti, hogy nem készülök fel, nem gondolom át, hogy mi történik itt (27). Nem a bűneink tesznek bennünket méltatlanná, hiszen az úrvacsora a bűnbocsánat és az örök élet bizonyosságát jelenti, hanem az, hogy nem…

Szerző: refdunantul  2015.10.22. 04:00

Az asztalközösségben sokféle problémára fény derülhet. Minél közelebb kerülünk egymáshoz, annál nagyobbak lehetnek a megoldandó feladatok egymással kapcsolatban. Korinthusban első renden a gazdag és a szegény közötti különbség lett nyilvánvalóvá, még a keresztyén…

Szerző: refdunantul  2015.10.21. 04:00

Isten teremtési rendje világos; az asszony feje a férfi, a férfi feje Krisztus, Krisztus feje az Isten (3). Ne hierarchikus viszonyként értelmezzük ezt a mondatot, hanem úgy, hogy életünk akkor áldott, ha mindenki az Isten által rendelt helyén áll. A férfi és az asszony, mindketten…

Szerző: refdunantul  2015.10.20. 04:00

A „pogányokkal" és „bálványaikkal” való „közösködés” veszélyes. A bálvány ugyan semmi (19), hiszen nincs bálvány a világon, és Isten sincs más, csak egy (1Korinthus 8,4); mégis a „pogány vendégségeken” való jelenlét egyben közösségvállalást is jelent idegen…

Szerző: refdunantul  2015.10.19. 04:00