Minden látható, külső cselekvésünk árulkodik rólunk, utal arra, hogy kik is vagyunk valójában, hova tartozunk, azaz kikkel és milyen elvekkel vállalunk közösséget. A külső cselekményeknek, a vallásos, szent cselekményeknek különösképpen, mélyebb, „lelki" jelentőségük…

Szerző: refdunantul  2015.10.18. 04:00

Az Ószövetség sákramentumairól szól az apostol. Isten népét az egyiptomi kivonulástól kezdve körbefogta egy látható, külső „elementum”, amely kifejezte, hogy velük van az Úr; miközben az Úr gondoskodott népéről a pusztában, etette, itatta őket. Így fogta őket körbe a…

Szerző: refdunantul  2015.10.17. 04:00

Pál elénk tárja harcát, amit ó-emberével vívott, mint megtért ember. Ez a megszentelődés harca, amely egész földi életünkön át tart, hogy miközben szakadatlan Jézus Krisztust emlegetjük, mi magunk hiteltelenné ne legyünk. Aki versenypályán fut, vagy ringben küzd, az mindenben…

Szerző: refdunantul  2015.10.16. 04:00

Pál Jézus Krisztus szolgája, ezért szabaddá lett arra, hogy zsidóknak zsidóvá, görögöknek göröggé, erőtleneknek erőtlenné, mindeneknek mindenné lett, hogy az evangéliumot hirdethesse sokaknak, hiszen az evangélium egyetemes üzenet, vagyis kulturális korlátok nem emelhetnek…

Szerző: refdunantul  2015.10.15. 04:00

Az evangélium hirdetése munka, amiért jár a tisztesen szerény javadalom, hogy az evangélium hirdetője csak ennek tudja szentelni egész életét. De az evangélium hirdetése, az elhívás alapján, sokkal több, mint munka és megélhetés, nagy baj, ha az; hiszen kényszer nehezedik ránk:…

Szerző: refdunantul  2015.10.14. 04:00

A hit fontos eleme a Bibliából táplálkozó ismeret, hiszen tudnunk kell, mit hiszünk, és erről másoknak is csak egyre érettebb hitismeret birtokában tudunk bizonyságot tenni. Ugyanakkor hiába akarnánk a kijelentésből egy tökéletes és teljes rendszert létrehozni, mert Isten azt nem…

Szerző: refdunantul  2015.10.13. 04:00

Az idő rövidre van szabva (29), ezt vegyük komolyan, és mindenre így tekintsünk. Ennek a megállapításnak igazsága pedig nem az évek számán múlik, hanem azon a tényen, hogy átmenet az, ami most van. Ezért irányadó számunkra az apostol tanítása, miszerint minden földi…

Szerző: refdunantul  2015.10.12. 04:00