PÁL FESZTUSZ ÉS AGRIPPA ELŐTT. Tanulságos, ahogy Fesztusz szóba hozza Heródes Agrippa király előtt Pál ügyét, és az általa képviselt ügyet, Jézus Krisztus ügyét (14).* Fesztusz így fogalmaz: - a zsidóknak valami vitás kérdéseik vannak a maguk vallásáról, egy bizonyos…

Szerző: refdunantul  2015.07.26. 04:00

PÁL FELLEBBEZ A CSÁSZÁRHOZ.* Pál világosan látta, hogy igazságszolgáltatást és szabadon bocsátást kizárólag a rómaiaktól remélhet, ezért egyetlen emberi lehetőségébe kapaszkodva kijelentette, hogy fellebbez a császárhoz, mint római polgár (11). Elgondolkodtató, hogy az…

Szerző: refdunantul  2015.07.25. 04:00

FÉLIX ELNAPOLTA PÁL ÜGYÉT. – Mi volt az ügy elnapolásának fő oka? Hiszen Félix sokat tudott arról a tanításról (22), amit Pál képviselt, talán zsidó felesége, Druzilla révén. Beszédes a kifejezés, Félix számára Jézus Krisztus ügye egy tanítás volt, egy „ügy” volt…

Szerző: refdunantul  2015.07.24. 04:00

PÁL VÉDEKEZÉSE FÉLIX ELŐTT. Életünk akkor nyer értelmet, ha több puszta védekezésnél, önmagunk képviseleténél, és mindenkor rámutat a megváltó Jézus Krisztusra, miközben nyitott szeretettel fordul mindenki felé. Az apostol imádkozni jött a városba, senkivel nem vitatkozott,…

Szerző: refdunantul  2015.07.23. 04:00

PÁLT CÉZÁREÁBA SZÁLLÍTJÁK. Köszönjük Urunk, hogy a Te ügyed a Te védelmedet élvezi, amiben megőrzöl bennünket is; akár „túlélünk” egy ideig dolgokat ebben a világban, akár nem; hiszen az örök élet már a miénk. Micsoda védelmet kapott a római polgárjog (27), ezen…

Szerző: refdunantul  2015.07.22. 04:00

ÖSSZEESKÜVÉS PÁL ELLEN. Pontosan értem, miről van itt szó. Negyven zsidó, böjttel, átokkal, cselszövéssel egybekötött fogadalmat tesz, hogy megölik Pált (12-14). Tapasztaltam már, hogy az „igaz hit”, adott esetben, „gyilkos indulattal kaszabolhat maga körül” mindent.…

Szerző: refdunantul  2015.07.21. 04:00

PÁL A NAGYTANÁCS ELŐTT.* Az Istenre hivatkozik itt mindenki, az Isten nevében igazolják lelkiismeretüket (1), az Úr nevében ütik meg a másikat (2), szintén az Úr nevében utasítják vissza a gyarló tettlegességet (3-4), szinte szó szerint úgy, ahogy ma is mondjuk, verjen meg az…

Szerző: refdunantul  2015.07.20. 04:00