Mindenkit fenyeget, hogy hatalmával visszaéljen, bármilyen „kicsi”, vagy „nagy” is ez a hatalom; észre sem vesszük, ha túllépjük a „hatáskörünket”. I. Heródes Agrippa király eleve ebben nőtt fel, ezért a kísértés számára fel sem tűnt (21). Heródes nem utasította…

Szerző: refdunantul  2015.06.21. 04:00

Heródes az erejét és a hatalmát fitogtatta, saját érdekeit szolgálva, Isten népe pedig kitartóan imádkozott (5). Jézus Krisztus követői számára nincs más eszköz a nagy bajban, csak az imádság; a hatalom és az erő soha nem tartozhat a megoldás keresztyén eszközei közé.…

Szerző: refdunantul  2015.06.20. 04:00

A beidegződések még a régiek, a hívő zsidó gyülekezetben is, akik, amikor az üldözések miatt szétszóródtak, csak a zsidóknak hirdették az Igét (19). Mi úgy mondanánk, hogy „véletlenül”, valójában azonban az Úr akaratából, volt az elüldözött zsidókeresztyének…

Szerző: refdunantul  2015.06.19. 04:00

A számonkérés nem maradt el. Péternek felelnie kellett, amiért pogány ember házába lépett be (2-3). A zsidó származású hívők ugyanis a „körülmetéletlen” embert továbbra is tisztátalannak tartották, a mózesi törvény szerint. Péter a jeruzsálemi testvéreknek is…

Szerző: refdunantul  2015.06.18. 04:00

Az Istennek kedves misszió ennyi: befogadni azt, akit az Isten küld hozzánk, szeretettel vendégül látni őt (23); vagy elmenni azokhoz, akik hívnak bennünket (23-24). A misszió: nyitottan (28), „emberként” (26), egyenrangú felekként (34) elbeszélgetni, bátorítani egymást, az…

Szerző: refdunantul  2015.06.17. 04:00

Péter, a megtért, hívő zsidó ember, aki már ismerte Jézus Krisztust, és biztos volt abban, hogy ő már mindent tud, még az üdvösség tekintetében is. Meg volt győződve arról, hogy az üdvösség a Jézus Krisztusban megtért zsidóké. Korának szokása szerint, pogányok házába…

Szerző: refdunantul  2015.06.16. 04:00

Déri János, egykori riporterünk, halála előtti nyilatkozata került elém „véletlenül” az interneten. Minden átalakul a halál közelében, és amit itt fontosnak tartottunk, egyszerre semmivé lesz. Sok leckén, szenvedésen át „tudja” Isten kimunkálni engedetlen szívünkben az…

Szerző: refdunantul  2015.06.15. 04:00