Péter és János bátran beszéltek (13), de nemcsak bátran, hanem tartalmasan, „ihletetten”, noha iskolázatlan emberek voltak (13). Isten Lelke alkalmassá tette őket a szolgálatra. Fordítsuk meg a gondolatot és érteni fogjuk: hány okos, iskolázott ember forog körülöttünk, akik…

Szerző: refdunantul  2015.05.31. 04:00

Sokan bosszankodtak azon, hogy Péter és János azt tanították, hogy Jézus Krisztus által van feltámadás a halálból. Pedig ez a legnagyobb örömhír, amit ember valaha hallhatott. Mégis, éppen a hivatalos vallási és szellemi vezetők bosszankodtak ezen. Pétert és Jánost pedig…

Szerző: refdunantul  2015.05.30. 04:00

Mi tanúi vagyunk mindannak, amit az élő Isten cselekedett (13-14), amit prófétái által előre megmondott (18). Elsősorban mi vagyunk a tanúk, micsoda kegyelem, hogy aztán minket megáldjon az Úr azzal, hogy általunk mindenki megtérjen a maga gonoszságából (26). Szó szerint ezt…

Szerző: refdunantul  2015.05.29. 04:00

A tehetetlen sánta koldus puszta jelenléte megoldás, megváltás után kiált; miközben azt a nyomorúságot hirdeti, amitől szenved az ember, mint „ember”, akár látszik rajta, akár nem; akár tud róla, akár nem; éljen is bármilyen körülmények között. Az emberlét „templom”…

Szerző: refdunantul  2015.05.28. 04:00

Ez az igeszakasz az első gyülekezet leírása. Ebből megtudjuk, hogy az első gyülekezetben mindannyian, rendszeresen, kitartóan részt vettek az alkalmakon, amely a tanításból, a kenyér megtöréséből és az imádságból állt (42). Isten ereje megmutatkozott a gyülekezet által, abban…

Szerző: refdunantul  2015.05.27. 04:00

A jelenlévők úgy érezték, mintha szíven találták volna őket. Ez elsősorban abban mutatkozott meg, hogy felismerték bűneiket, és azok nyomasztani kezdték őket, ezért riadtan kérdezték Pétertől, hogy mit tehetnek mindezek után (37). Péter egyetlen lehetőségnek a megtérést…

Szerző: refdunantul  2015.05.26. 04:00

Jézus Krisztus beszédének is volt textusa az Ószövetségből, mint akkori Bibliájukból, amit a názáreti zsinagógában magára vonatkoztatott. Péter apostol is így járt el, amikor Jóel próféta könyve alapján (Jóel 3,1-5), szólt az Úr napjáról (16-21), és azt a meghalt és…

Szerző: refdunantul  2015.05.25. 04:00