Aki Isten felséges dolgait érti, az érti a másik embert is, nemcsak a testvért, hanem azt is, aki egészen más, mint mi. Ez az igazi nyelvcsoda,** ami mindig a hívő ember sajátja. A világ nem ért bennünket, de mi értjük egymást, és értjük a világot is; ezért a ma emberét is meg…

Szerző: refdunantul  2015.05.24. 04:00

Péter beszél Júdásról, Mátyás megválasztása előtt. Péter nem szidalmazza Júdást, fájdalommal kiált fel, amikor rá gondol, nem keresi az okokat, nem fogalmazza meg a következményeket, de kimondja a vitathatatlan tényeket: fejjel lezuhant, kettészakadt derékban, és egész belső…

Szerző: refdunantul  2015.05.23. 04:00

Jézus felment a mennybe, de nekünk nem felfelé „bámészkodva” kell élnünk, hanem vissza kell térnünk a mindennapokba (12), mert az Úr ott lesz velünk, Igéje és Lelke által (9-11). Erre az Úr követei figyelmeztetnek bennünket (11). Munkánkat, földi harcainkat, Isten…

Szerző: refdunantul  2015.05.22. 04:00

Mit jelent Szentlélekkel megkereszteltetni? A mai igeszakasz alapján válaszoljunk erre a kérdésre. A víz nem önmagáért van, hanem azért, hogy szomjat oltson, megtisztítson, felüdítsen; a Szentlélek mozgásba hozza a keresztség vizét, Jézus Krisztus feltámadásának örömhírét,…

Szerző: refdunantul  2015.05.21. 04:00

Lukács evangéliumának tömör összefoglalása ez a pár igevers, magától a „szerzőtől”, aki az evangélium folytatásának szánta az apostolok cselekedeteiről szóló írását, hiszen a „témában” első könyve az evangélium, amit a mostani követ (1). - A címzett is ugyanaz,…

Szerző: refdunantul  2015.05.20. 04:00

Örkény István „Kulcskeresők” című darabja arról szól, hogy egy új lakás ajtajának zárszerkezete elromlik, a végén kiderül, hogy kívülről be lehet jönni, de kifelé nem nyílik az ajtó. A lakók* és vendégeik „bezártsága” arra kényszeríti őket, hogy saját kudarcos…

Szerző: refdunantul  2015.05.19. 04:00

Odaálltak mindnyájan az Isten színe elé. Ezt a vezető, Józsué kezdeményezte (1). Hálával visszatekintettek az Úr hatalmas tetteire (2-13), számot vetettek mindarról, amit az Úr cselekedett velük (Zsoltárok 111,2). Isten kiemelte őket a többiek közül (3), megismertette saját…

Szerző: refdunantul  2015.05.18. 04:00