Ezékiel próféta számára a templom, mint hely, Isten jelenlétének szent helye. A templom egyetlen hely. Minden élet forrásának (Zsoltárok 36,10), minden gyökerünknek, eredetünknek, kötődésünknek helye a templom. Ez akkor is így van, ha tudjuk, hogy Isten Lélek (János 4,24),…

Szerző: refdunantul  2015.04.05. 04:00

Lenyűgöz ez a pontos leírás, amely egyszerre az új templom terve, és ugyanakkor a „mennyei templom” leírása, ahová majd megérkezünk, ahol minden ékes és szép rendben lesz, az Istennel, egymással és önmagunkkal való zavartalan közösségben. Itt minden tiszta és szent; de…

Szerző: refdunantul  2015.04.04. 04:00

Az új templomról szóló látomás hirdeti, hogy Isten nem vetette el népét, hanem haza vezeti őket városukba, templomukba, gyülekezetükbe.** - Az a látomás nemcsak egy pontos tervrajz egy tényleges, majdani épületről, hanem minden elemének, építményének lehet „többre”…

Szerző: refdunantul  2015.04.03. 04:00

Amikor a gyermekek ugrálnak, örömmel játszadoznak, féltő figyelmeztetéssel szoktuk odakiáltani nekik: vigyázzatok, mert sírás lesz a vége. Valóban, az öröm és a sírás nagyon közel vannak egymáshoz. Az igazán izgalmas kérdés azonban az, hogy a „legvégén" sírás lesz az…

Szerző: refdunantul  2015.04.02. 04:00

Jó tudni, hogy egyszer vége lesz mindenféle harcnak, vége lesz a gonosz támadásának. Erre a végső győzelemre tekintve van erőnk és hitünk a jelenben. Erre a győzelemre egyedül az élő, mindenható Isten a garancia. Egy utolsó támadást lát a próféta, Isten népe ellen. Góg és…

Szerző: refdunantul  2015.04.01. 04:00

A látomás Izráel népének újjáéledéséről szól. Amikor Kr. e. 587-ben Jeruzsálemet elpusztította a babilóniai sereg, és mindenkit fogságba hurcoltak, akkor Ezékiel már nem ítéletet hirdetett, hanem a reménység Igéit. Egy nagy temetőt lát a próféta, száraz csontokkal,…

Szerző: refdunantul  2015.03.31. 04:00

Nem értünk cselekszik az Úr, hanem szent nevének dicsőségéért, amelyet gyalázatossá tett a világban Isten népének tisztátalansága (22-23). Isten dicsősége a világ tengelye, ahol tehát az Isten dicsősége felragyog, ott az emberi élet is kiteljesedik. A tisztátalanság nem más,…

Szerző: refdunantul  2015.03.30. 04:00