Ez a tisztátalanság soha nem erkölcsi tisztátalanság, az „csak” következmény. Ez a tisztátalanság nem is vallási, rituális tisztátalanság. Az ember akkor lesz tisztátalan, amikor elfeledkezik az élő, teremtő Istenéről, saját életének forrásáról és beteljesítőjéről,…

Szerző: refdunantul  2015.03.29. 04:00

Huszonegy kopt keresztyén férfi, Jézus Krisztus nevét megvallva halt meg a Földközi-tenger partján. Eszünkbe jut az Ige: „Akiknek fejüket vették a Jézusról való bizonyságtételért, és Isten Igéjéért” (Jelenések 20,4). A mai igeszakasz beszédesen kapcsolódik ehhez a…

Szerző: refdunantul  2015.03.28. 04:00

„Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm.” (Zsoltárok 23,1) - 1. Isten népének pásztora az Úr, aki a jó pásztor, aki megkeresi, kiszabadítja népét, gondját viseli népének, legelteti őket, pihenőhelyet keres nekik, és beviszi őket saját földjükre, az örök életre…

Szerző: refdunantul  2015.03.27. 04:00

Felkiáltójeles üzenet, hogy Isten a végsőkig elment, hogy figyelmeztesse népét és vannak, akik még ebből sem értenek, még mindig magukat tartják igaznak, még mindig nem adják meg magukat. Erre mondja az Úr, Ezékiel prófétán keresztül, hogy sivárrá és kietlenné teszi…

Szerző: refdunantul  2015.03.26. 04:00

ŐRÁLLÓK VAGYUNK? Csak akkor, ha a magunk helyén, a ránk bízott feladatban, fújjuk azt a kürtöt, amit az Isten adott a szánkba. A kürtön is lehet különböző dallamokat megszólaltatni, de akkor is csak kürtként fog szólni és nem klarinétként. Félre ne értsük ezt a szakaszt;…

Szerző: refdunantul  2015.03.25. 04:00

Egyiptommal együtt bukik minden csatlósa, és oda kerül, ahová korábban Asszíria került (22), pedig mindegyik birodalom istennek képzelte magát. Egyik birodalom sem különb a másiknál (17-19), mindegyik sorsa előbb-utóbb bukás (20-21), a talpnyalókkal együtt (24-32). Ez a bukás…

Szerző: refdunantul  2015.03.24. 04:00

Hol, mibe, kibe KAPASZKODUNK? Isten népe mindig keresett kapaszkodókat ebben a világban. A látható, megfogható kapaszkodók nélkülözhetetlenek, de csak egy ideig tartanak meg, nem mindenhatók, és a nagy bajban sehol „nincsenek”. Isten népe a bajában, Egyiptomban bízott, pedig…

Szerző: refdunantul  2015.03.23. 04:00