Az első fogságra vitel után (Kr. e. 597) kilenc évvel és tíz hónappal (Kr. e. 589) Babilónia királya teljes támadást indított Jeruzsálem ellen. A még otthon maradottak magukat különbnek tartották azoknál, akiket már majd tíz éve fogságba hurcoltak, mint ahogy a fazékba is a…

Szerző: refdunantul  2015.03.15. 04:00

A hűtlenséget megbünteti az Úr, mégpedig úgy, hogy azok támadnak ránk, akikért elhagytuk Őt. Júda és Jeruzsálem az északi országrész, Samária sorsára jut (31-34). A hűtlenség azonban kivérezteti az életet, mert mindenféle hűtlenség mögött az Úr iránti hűtlenség lapul…

Szerző: refdunantul  2015.03.14. 04:00

Hűtlenség Istenhez, emberekhez, sakkozva, ide-oda csapódva, érdekek alapján; ilyen a mindenkori ember; és még az Úrhoz közel állók sem kivételek. Ezékiel példázatában a két parázna nő, az északi országrészt és fővárosát, Samáriát; valamint a déli országrészt, és…

Szerző: refdunantul  2015.03.13. 04:00

Ahogy olvassuk Ezékiel könyvét, szinte belefáradunk, belefásulunk az állandó „szapulásba”.* A mai igeszakasz azonban fel kell, hogy rázzon bennünket, mert ha elolvassuk az itteni, kétszeres bűnkatalógust (6-12; 23-30), számba sem tudjuk venni a vétkeket.** Vérontó,…

Szerző: refdunantul  2015.03.12. 04:00

Babilon Isten eszköze az ítéletben, még akkor is, ha a maga babonás módján azt hiszi, ő tartja a kezében az eseményeket (26). Először Júda és fővárosa, Jeruzsálem kerül sorra (29-32), utána következik Ammón és fővárosa, Rabbat-Ammón, a mai Amman (33-37). Hamis tudatban…

Szerző: refdunantul  2015.03.11. 04:00

Ebben a fejezetben ez egy nehezen érthető mondat, ezért szeretném megmagyarázni.* Az eljövendő nyomorúságot a próféta többféleképpen fejezi ki, Isten parancsa szerint.** Isten népe, köztük a vezetők is (17), nem rettennek meg, sőt úgy tekintenek Ezékielre, mint aki pantomimot ad…

Szerző: refdunantul  2015.03.10. 04:00

Ez az Ige bizonyosságunk forrása, miszerint Isten nem engedi el az Ő népét, akármilyen hűtlen legyen is az. Éppen ez a határtalan szeretet képes a  hűtlen embert is hűségessé formálni Istenéhez, a rábízott emberekhez és az Istentől való örök értékrendszerhez.* Isten…

Szerző: refdunantul  2015.03.09. 04:00