Mindannyian élni akarunk, ha lehet, jobban akarunk élni; ha bántanak, akkor pedig védekezünk; „zsigerből” ez az élet törvénye, amely csak Jézus Krisztusban, az örök élet bizonyosságával lehet alapvetően más. Az Ígéret földjén lakó népek védekeztek, szövetségbe tömörültek Józsué és Izráel ellen (1-2). Voltak azonban olyanok, akik ravaszsággal és nem hadakozva védekeztek (3-4). Gibeón lakói azt színlelték, hogy nem az Ígéret földjének lakói, hanem messziről jöttek, mert hallották Izráel Istenének hírét, és szolgálni akarnak Isten népének, ha azok szövetséget kötnek velük. Kenyerük is megszáradt, borostömlőjük is szétrepedezett a hosszú úton (6-13).  Józsué szövetséget kötött velük, békességet ígért nekik és életben hagyta őket, erre esküt is tett a népközösség vezetőivel együtt (15-6). Isten akaratát azonban nem kérdezték meg minderről (16). Hányszor történik ugyanez: azonnal döntünk. Mindig hagyjunk időt, álljunk meg, aludjunk rá egyet. Persze ez nem elég: Isten előtt álljunk meg a nagy döntések előtt; - így amikor azonnal kell dönteni, akkor is Ő fog vezetni bennünket. 

Kolossé 2,16-23

140. zsoltár

Szerző: refdunantul  2015.04.29. 04:00