– 1. Az ember csodás jeleket akar Istentől, amivel Isten bizonyítja, hogy Ő Isten (38). Minden ilyen jelkívánás gonoszságunkra, parázna természetünkre utal, hiszen mindig újabb és több kell, sohasem elég, Istentől végképp nem (39). Isten azonban nem engedi az emberi…

Szerző: refdunantul  2014.02.02. 04:00

Ki az, aki a hatalmas (szuverén) Istent kioktathatná üdvösség és kárhozat tekintetében (28). A Szentlélek káromlása valójában ez, másokra vonatkozóan merészelünk nyilatkozni üdvösség és kárhozat tekintetében (31-32). A hívő embernek van üdvbizonyossága! A hívő ember nem…

Szerző: refdunantul  2014.02.01. 04:00

Előttünk áll a legnagyobb bűn, aminek elkövetésétől az Úr őrizzen meg bennünket! Isten cselekszik, hatalmasan és irgalommal. Közben emberek gyógyulnak, változnak, reménnyel élednek. Mások, mégpedig a hivatalosan „istenközeliek” mindezt irigyen megcáfolják, tagadják. Isten…

Szerző: refdunantul  2014.01.31. 04:00

Ebben az igeszakaszban az a döbbenetes, hogy a sorvadt kezű ember* csupán arra indította a templomban ünneplő vallási vezetőket, hogy teológiai vitát kezdeményezzenek: szabad-e szombaton gyógyítani? (9) Ezt is azért hozták csak elő, hogy Jézus ellen vádat emelhessenek (10). Jézus…

Szerző: refdunantul  2014.01.30. 04:00

- 1. Amikor az ember „éhes”, és sokféleképpen lehet éhes, akkor elkezdi tépdesni a kalászokat. Még Jézus tanítványai sem tudták türtőztetni magukat, a szent napon sem, mert az éhség legyőzte őket (1). - 2. A farizeusokat nem érdekelte az emberi szükség, könyörtelenül…

Szerző: refdunantul  2014.01.29. 04:00

 - 1. „Jaj” hangzik el itt azok felé, akik azt hitték, hogy ismerik az Urat! Akik Jézus Krisztus közelében lehettek, hallották tanítását és látták csodáit, valójában nem ismerték fel az Urat. Jézus Krisztus az akkoriban hírnevesen romlott városokra nagyobb reménységgel…

Szerző: refdunantul  2014.01.28. 04:00

A legnagyobb prófétánál is dicsőségesebb nagyság vár azokra, akik nemcsak asszonytól születtek, hanem újjászülettek Jézus Krisztus örömhíre által. „A legegyszerűbb emberi élet is, amely Isten országának polgára, felette áll gazdagságban és dicsőségben minden egyéb…

Szerző: refdunantul  2014.01.27. 04:00